Hlavní obsah

mano

Podstatné jméno ženské

 1. ruka dlaň a prstya dos manosoběma rukamahecho a manoručně vyrobený
 2. ruka horní končetina opic
 3. přední noha koně ap.
 4. nožička vepřová ap.
 5. strana ulice ap.a mano derechana pravé straně
 6. přen.šikovnost
 7. přen.moc, vliv
 8. přen.ruka, zásah Boží ap.
 9. přen.pomoc s úkolem ap.

Podstatné jméno ženské

 1. mano de obra pracovní síla
 2. mano derecha pravá ruka pomocník
 3. manos libres handsfree, hands-free
 4. a mano po ruce, blízko
 5. a mano armada ozbrojený přepadení ap.
 6. abrir la mano nastavit ruku v prosbě
 7. otevřít ruku dávat peníze
 8. con una mano atrás y otra delante na mizině, bez penězcon una mano atrás y otra delante hovor. švorc
 9. de primera/segunda mano z první/druhé ruky zboží
 10. echar una mano pomoci
 11. mano a mano ruku v ruce
 12. přímý souboj, muž proti muži bojovat

Vyskytuje se v

brzda: ruční/nožní brzdafreno de mano/de pie

čistý: přen. čisté rucemanos limpias

chytit: přen. chytit při činu kohopillar a algn con las manos en la mesa, coger a algn con el hurto en las manos

loupežný: ozbrojené loupežné přepadeníatraco a mano armada

myšlenka: utkvělá myšlenkamanía

napsat: napsat rukouescribir a mano

nastavit: nastavit rukunatáhnout extender la mano, otevřít dlaň abrir la mano

nástroj: tech. ručníherramienta de mano

pilka: ruční pilkasierra de mano

podat: podat ruku komudar/estrechar la mano a algn

podat: podat si ruce potřást ap.estrecharse las manos

potřást: potřást rukou komuestrechar/sacudir/dar la mano a algn

požádat: požádat o rukupedir la mano

pravidlo: fyz. pravidlo pravé rukyley de la mano derecha

pravý: pravidlo pravé rukyregla de la mano derecha

při: při činu přistihnout ap.en flagrante, hovor. con las manos en la masa

při: mít při ruce k dispozicitener a mano

přistihnout: přistihnout při činucoger en el acto, přen. coger con las manos en la masa

psát: psát rukou/na strojiescribir a mano/máquina

ruční: ruční brzdafreno de mano/estacionamiento

ruční: Je to ruční práce.Está hecho a mano.

ruka: pravá rukamano derecha

ruka: být čí pravá rukaser la mano derecha de algn

ruka: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

síla: pracovní sílamano de obra

sprásknout: sprásknout rucejuntar las manos (dando una palmada)

stavba: stavba na klíčobra /construcción llave en mano

vrtačka: ruční vrtačkataladro de mano

bezmocný: být bezmocnýser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadas

dosah: přen. na dosah rukyal alcance de la mano

o: (po)žádat o ruku kohopedir la mano a algn

políbit: políbit komu rukubesar la mano a algn

příruční: příruční lékárničkabotiquín de mano

příruční: příruční zavazadloequipaje de mano

ruka: s rukama v bokcon las manos en la cintura, přen. de/en jarras

ruka: podat rukutender/dar la mano

ruka: sevřít ruku v pěstempuñar la mano

ruka: stisknout rukuestrechar la mano

abrir: abrir la manobýt štědrý

alzado: a mano alzadaod ruky nakreslit ap.

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

echar: echar una mano/un cablepodat pomocnou ruku

ganar: ganar por la manopředběhnout konkurenci ap.

imposición: imposición de manosvkládání rukou

obra: mano de obrapracovní síla

silla: silla de manosnosítka pro krále ap.

apretón: apretón de manosstisk ruky

armado: a mano armadaozbrojený přepadení ap.

atraco: atraco a mano armadaozbrojené loupežné přepadení

cambiar: cambiar de manoszměnit majitele věc

entrelazar: entrelazar las manoschytit se za ruce

equipaje: equipaje de manopříruční zavazadlo

escalera: escalera de manožebřík

escribir: escribir a mano/máquinapsát rukou/na stroji

espejo: espejo de manozrcátko

estrechar: estrechar la mano a algnstisknout ruku komu

izquierdo: a mano izquierdadoleva, vlevo směr

lleno: a manos llenasplnýma rukama rozdávat

maña: tener maña para algbýt šikovný na co

petición: petición de manožádost o ruku

atar: atar de pies y manos a algnsvázat ruce komu

bordar: bordar a manoručně vyšívat

lavar: lavarse las manosumýt si ruce

toalla: toalla de manosručník na ruce

contar: contarse con los dedos de la manodát se spočítat na prstech jedné ruky

derecho: brazo derecho/mano derechapravá ruka

llegar: llegar a las manos de algndostat se do rukou komu