Hlavní obsah

llegar

Tranzitivní slovesoconj pagar

Vyskytuje se v

alma: llegar al almasilně zapůsobit, vzít za srdce, silně se dotknout zážitek ap.

lejos: llegar lejosdotáhnout to daleko

acuerdo: llegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shodě

conclusión: llegar a la conclusióndojít k závěru

llegar: llegar a ser algstát se čím

andar: llegar andandopřijít pěšky

entendimiento: llegar a entendimientodohodnout se, domluvit se, dojít k porozumění

fondo: llegar al fondo de algdostat se k jádru čeho

hora: llegar(se) la hora de algpřijít čas čeho, na co

oído: llegar a oídos de algndostat se k uším koho zpráva ap.

dojít: concertarse, llegar a un acuerdodojít ke shodě

dorazit: llegar tarde, zpozdit se atrasarsedorazit pozdě

dospět: llegar a la conclusióndospět k závěru

pravý: llegar en el momento oportunopřijít v pravý čas

shoda: llegar a un acuerdodojít ke shodě

špice: llegar a la cimadostat se na špici

trůn: llegar al tronodosednout na trůn

: Cuando llegues, llámanos.Až dorazíš na místo, zavolej nám.

dojet: llegar a tiempodojet včas

dopočítat se: No podía llegar al resultado.Nemohl se dopočítat výsledku.

dostat se: ¿Cómo llego a la plaza?Jak se dostanu na náměstí?

dozvědět se: Me enteré de que..., Llegué a saber que...Dozvěděl jsem se, že...

dožít se: No llegó a ver a sus nietos.Nedožil se vnoučat.

extrém: llegar a los extremoszacházet do extrémů

kompromis: llegar a un acuerdodosáhnout kompromisu

nepravý: llegar a destiempopřijít v nepravý čas nevhodný

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

ochlazovat se: Empieza a hacer frío., Llega el frío.Ochlazuje se.

omluvit se: Se disculpó por haber llegado tarde.Omluvil se, že přišel pozdě.

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

přijít: llegar a tiempo/tardepřijít včas/pozdě

stát se: llegar a ser directorstát se ředitelem

trefit: ¿Sabes llegar a casa?Trefíš domů?

závěr: llegar a la conclusióndojít k závěru

znát: No sé llegar., No conozco el camino.Neznám cestu.

kotník: no llegar a algn a la suela del zapatonesahat komu po kotníky

křížek: llegar a las aceitunaspřen. přijít s křížkem po funuse

mlýn: A cada cerdo le llega su San Martín.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

mrak: Esta sangre no llegará al río.Z toho mraku pršet nebude.

rada: Quien no oye el consejo, no llega a viejo.Komu není rady, tomu není pomoci.

spatřit: llegar al mundospatřit světlo světa

ulička: llegar a un callejón sin salidadostat se do slepé uličky

zajít: ir/llegar demasiado lejos, pasarse con algzajít příliš daleko v čem přehnat to

alcanzar: si alcanza, no llegato bude sotva stačit