Hlavní obsah

acuerdo

Podstatné jméno mužské

  1. dohoda, shoda, souhlasacuerdo comúnvšeobecná shodaacuerdo de pazmírová dohodaacuerdo marcorámcová dohoda s možným budoucím upřesněnímestar de acuerdo con alg(n)souhlasit s kým/čímllegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shoděponerse de acuerdodohodnout se, shodnout se
  2. rozhodnutí

Vyskytuje se v

acuerdo: ¡de acuerdo!platí!

poner: ponerse de acuerdodohodnout se, shodnout se

cita: acordar/concertar una citadomluvit si schůzku

marco: acuerdo marcorámcová dohoda

bilateral: acuerdo bilateralbilaterální dohoda

dohoda: acuerdo marcorámcová dohoda

dojít: concertarse, llegar a un acuerdodojít ke shodě

při: estar en su acuerdopřen. být (plně) při smyslech

rámcový: acuerdo marcorámcová dohoda

rozpor: výrok ap. ser contrario a alg, contradecirse, no estar de acuerdo con algbýt v rozporu s čím

shoda: estar de acuerdobýt ve shodě názory ap.

vynutit si: lograr por fuerza el acuerdo de algnvynutit si čí souhlas

bod: estar de acuerdo, coincidir en algmít styčné body v čem shodovat se

brát: ¡Acepto!, platí ¡De acuerdo!Beru!

dohodnout se: acordar el preciodohodnout se na ceně

domluvit: ¡De acuerdo!, hovor. ¡Vale!Domluveno!

kompromis: llegar a un acuerdodosáhnout kompromisu

pamatovat (si): Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...Pokud si dobře pamatuji...

pamatovat se: No me acuerdo de él.Nepamatuji se na něj.

platit: ¡Vale!, ¡De acuerdo!, ¡Hecho!Platí! domluveno

pro: Estoy de acuerdo.Jsem pro. souhlasím

schůzka: acordar una cita, quedar, objednat se concertar horadomluvit si schůzku

soulad: de acuerdo con la leyv souladu se zákonem

tamten: Me acuerdo de aquellos años ...Vzpomínám na tamty roky ...

vzpomenout (si): No puedo acordarme de ...Nemohu si vzpomenout na ...

vzpomínat (si): No me acuerdo.Nevzpomínám si.

pokud: Si mal no me acuerdo.hovor. Pokud mě paměť neklame.