Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

respektovat: respektovat rozhodnutí soudurespetar la decisión del tribunal

rozhodnutí: jednomyslné rozhodnutídecisión unánime

neprospěch: rozhodnout v neprospěch kohofallar en contra de algn

rozhodnout: rozhodnout ve prospěch/v neprospěch kohofallar a favor/en contra de algn