Hlavní obsah

alcanzar

Vyskytuje se v

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

alcance: de gran alcancevelkého dosahu, voj. dlouhého doletu střely ap.

alcance: alcance de la vistadohled, viditelnost

alcance: alcance de un proyectildostřel, dosah střely

alcance: estar al alcance de algbýt v dosahu čeho, být dostupný pro koho

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

alcance: al alcance de todas las fortunascenově dostupný pro všechny

dolet: středního doletude alcance medio

mimo: mimo dosah koho/čehofuera del alcance de alg(n)

mít: mít na dosahtener al alcance

rovnat se: nemoci se rovnat komu/čemuno alcanzar (a) alg(n), no poder competir con alg(n)

střední: voj. raketa středního doletumisil de alcance medio

částka: dosahovat částky kolikalcanzar la suma de alg

dosah: být na dosahestar al alcance

dosah: mimo dosah dětífuera del alcance de los niños

dosah: přen. na dosah rukyal alcance de la mano

doslech: být na doslechestar al alcance del oído

doslech: mimo doslechfuera de alcance del oído, imposible de oír

ruka: na dosah rukyal alcance de la mano