Hlavní obsah

potřást

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

pravice: potřást komu pravicíestrechar a algn la derecha

potřást: potřást rukou komuestrechar/sacudir/dar la mano a algn