Hlavní obsah

sal

Vyskytuje se v

gordo: sal gordahrubá sůl

luz: salir a (la) luzvyjít kniha

saliente: Salientevýchod světová strana

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

caro: salir carovyjít draho

duda: salir de dudasvyřešit problém, udělat si jasno

escopetado: salir escopetado de algvyrazit, vystartovat odkud

sal: sal comúnkuchyňská sůl

acampada: ir/salir de acampadajet do kempu/stanovat

añadir: añadir salpřisolit

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

ileso: salir ilesovyváznout bez zranění

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

hnízdo: salir del nidovyletět z hnízda

jít: salir/entrarjít ven/dovnitř

kamenný: sal de rocakamenná sůl

koupel: sal de bañosůl do koupele

koupelový: sal de bañokoupelová sůl

kuchyňský: sal común/ de cocinakuchyňská sůl

najevo: salir a la luzvyjít najevo

poušť: desierto arenoso/pedregoso/de hielo/de salgeogr. písečná/kamenitá/ledová/solná

překonávat: superar (las) dificultades, přen. salir del barrancopřekonávat obtíže

připravený: estar preparado/listo para salir, přen. estar de botas/con las botas puestasbýt připravený k odchodu/na cestu

rutina: salir de la rutinavyjít z rutiny

sůl: sal de cocina/de bañokuchyňská/koupelová sůl

úprk: salir corriendo, ponerse a correrdát se na úprk

ven: salir de algdostat se ven z čeho

vykulit: poner algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitasvykulit oči kdo

vyplavat: salir a la superficievyplavat na povrch

vyplout: salir a flotevyplout na povrch vyjít najevo

vyrazit: salirvyrazit do ulic za zábavou

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

jet: El tren sale a las seis.Vlak jede v šest.

jodovaný: sal yodadajodovaná sůl

odchod: estar a punto de salirbýt na odchodu

odchozí: llamada salienteodchozí hovor

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

pochodit: salir biendobře pochodit

pořídit: tener éxito, kdo s čím salir bien alg a algndobře pořídit

povést se: salir malnepovést se

právě: Estaba a punto de salir.Právě se chystal odejít.

překonat: superar (las) dificultades, přen. salir del barrancopřekonat obtíže

svůj, svá, své, svoje: salir con la suyaprosadit svou

špetka: añadir una pizca de salpřidat špetku soli

test: El test da/es/sale positivo.Test je pozitivní.

východ: al salir el solpři východu slunce

vyřešit: salir de dudas, resolver el problemavyřešit problém

vyváznout: salir ilesovyváznout bez zranění

brynda: salir a flotedostat se z bryndy

držet: Cruzaré los dedos para que todo salga bien.Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.

koření: ser alg la sal de la vidapřen. být co kořením života

mléko: Aún no ha salido del cascarón.Ještě mu teče mléko po bradě.

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

povrch: salir a flotevyplavat na povrch

přijít: poner su granito de salpřijít se svou troškou do mlýna

řeč: atajar, hovor. salir al atajo, meter a barato a algnskočit do řeči komu

tam: entrar a algn por un oído y salir por el otropouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.

armario: salir del armariopřiznat svou homosexuální orientaci