Hlavní obsah

ven

Příslovce

  1. (směrem pryč) afuera, fueraVen!¡Fuera!dát vensacardostat se ven z čehosalir de alg
  2. hovor.(do zahraničí ap.) al extranjero

Vyskytuje se v

bílý: bílé vínovino blanco

červený: červené vínovino tinto

jít: jít ven/dovnitřsalir/entrar

jít: jít ven/pryčsalir

mešní: mešní vínovino de misa

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

palmový: palmové vínovino de palma

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plachta: hlavní plachtavela mayor

plachta: napnout plachtysubir las velas

plachta: svinout plachtybajar/arriar las velas

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

podle: podle mého názoruen/según mi opinión, a mi manera de ver

přijet: přijet navštívitvenir a ver

přijít: přijít vhodvenir bien

příští: příští týdenla semana que viene

stolní: stolní vínovino de mesa

vhod: přijít vhodvenir bien

vinný: vinný střikvino con agua/con soda

víno: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

víno: dezertní vínovino generoso

víno: jablečné vínovino de manzana, sidra

víno: portské vínovino de Porto

víno: šumivé víno sektvino espumoso

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

zamhouřit: nezamhouřit oko neusnoutno pegar ojo, estar en vela

zkušená: jít na zkušenouir a ver el mundo

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

: Přijde až zítra.No viene hasta mañana.

bez, beze: přijít bez pozvánívenir sin estar invitado

brzy: Přijde brzy.Vendrá enseguida.

daleko: přijíždět z dalekavenir desde lejos

dívat se: dívat se na televiziver la tele

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

jablečný: jablečné vínovino de manzana, šumivé sidra

jakostní: jakostní vínovino de calidad

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

kde: Kde se tu bereš?¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?

když: Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nesnáz: být v nesnázíchestar/verse en apuros

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

pohledový: pohledový betonhormigón visto

rok: minulý/příští rokel año pasado/que viene

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

svařený: svařené vínovino caliente

svařit: svařit víno (s cukrem a kořením)cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavos

televize: dívat se na televiziver la televisión

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

týden: minulý/příští týdenla semana pasada/que viene

ukázat: Ukaž (mi to).A ver., Déjame ver(lo).

uvidět: Zítra se uvidíme.Nos vemos mañana., Hasta mañana.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vhod: Přišlo by mi vhod, kdyby ...Me vendría bien si ...

vidění: To stojí za vidění.Merece la pena verlo.

vidět: Není to vidět.No se ve.

vidět: Vidíš to?¿Lo ves?

vidět: Už to nemůžu ani vidět.Ya no puedo ni verlo.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

vidět: Jak to vidíš?¿Cómo lo ves?

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vypadat: Vypadá to, že nepřijde.Parece que no va a venir.

vyvést: Vyvedli ho ven.Lo sacaron fuera.

vztahovat se: Na mne se to nevztahuje.No tiene nada que ver conmigo.

začátkem: začátkem příštího měsícea principios del mes que viene

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

hajzl: Jdi do hajzlu.Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.

hodit se: To se mi hodí.Eso me viene al pelo.

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

hvězdička: vidět hvězdičky po pádu ap.ver las estrellitas

krám: hodit se komu do krámuvenir alg a algn como anillo al dedo

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Monedas de sacristán, rodando vienen y rodando se van.

mlýn: To je voda na jeho mlýn.Eso le viene a propósito.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Ojos que no ven, corazón que no siente.

mysl: být komu proti myslino ver algn con buenos ojos

myška: vidět bílé myškyver diablos azules

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci