Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

ukázat se: Ukázalo se, že ...Resultó que ...

tvář: ukázat pravou tvářmostrar la verdadera cara

tvář: ukázat vlídnou tvář komumostrar la cara amable a algn

claro: ponerse en clarovyjít najevo, ukázat se pravda ap.

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

mostrar: mostrar los dientes(vy)cenit/ukázat zuby, (za)hrozit, vystrčit drápy