Hlavní obsah

rok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (kalendářní) año mKolik máš roků?¿Cuántos años tienes?letošní rokeste año mloňský rokaño m pasadominulý/příští rokel año pasado/que vienetento rokeste añorok narozeníaño m de nacimientozačátkem rokua principios del añošťastný Nový rokpróspero Año Nuevo
  2. (časové období, sezona) año m, temporada f

Vyskytuje se v

gregoriánský: año gregorianogregoriánský rok

měsíční: año lunarměsíční rok 12 lunárních měsíců

nový: Año NuevoNový rok 1. leden

přestupný: año bisiestopřestupný rok

světelný: año luzsvětelný rok

školní: curso (escolar)školní rok

v, ve: en el año/siglo pasadov minulém roce/století

loňský: el año pasadoloňský rok

minulý: año pasadominulý rok

mladší: Es tres años menor que yo.Je o tři roky mladší než já.

o: ser un año mayor que ...být o rok starší než ...

spolu: Están juntos ya tres años.Chodí spolu už tři roky.

starý: año pasadostarý rok

šťastný: Feliz Navidad y Próspero Año NuevoVeselé Vánoce a šťastný Nový rok

tamten: Me acuerdo de aquellos años ...Vzpomínám na tamty roky ...

: ya en el año 1346už roku 1346

za: una vez al mes/añojednou za měsíc/rok

uherský: de higos a brevas, de tarde en tardejednou za uherský rok

año: año académico/escolarakademický/školní rok

económico: año económicorozpočtový rok

escolar: año escolarškolní rok

próspero: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

aquel: aquel añotoho roku

bisiesto: año bisiestopřestupný rok

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

desde: desde hace un añouž rok

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

pascua: ¡Felices Pascuas y próspero año nuevo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

uno: hace unos añospřed několika roky

rok: próspero Año Nuevošťastný Nový rok