Hlavní obsah

uno

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

agua: rozplývat se v ústech pokrmhacerse (un) agua en la boca

aguja: hledat jehlu v kupce senabuscar una aguja en un pajar

alfiler: být natřískáno plnono caber un alfiler

barbaridad: moře, spousta, fůra velké množstvíuna barbaridad

bestialidad: hrozně moc, ohromné množství, ohromněuna bestialidad

bledo: být ukradený, být jednoimportar un bledo

burrada: hromada, fůra, moře velké množstvíuna burrada

buscar: hledat jehlu v kupce senabuscar una aguja en un pajar

cabo: pomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách kohoechar un cabo a algn

cantar: než bys řekl švec, cobydup, vmžikuen menos que canta un gallo

carajo: být fuk/ukradený komu(no) importar un carajo a algn

choto: být střelený/trhlý/praštěnýestar como una chota

cojón: nebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat sitener (un par de) cojones

comino: být fuk/ukradený/jedno, nezajímatimportar un comino

cualquiera: být obyčejný smrtelníkser un(a) cualquiera

dos: jedna dvě, hned rychle ap.en un dos por tres

echar: podat pomocnou rukuechar una mano/un cable

fin: nekonečné množstvíun sin fin

flaco: prokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršithacer un flaco servicio a algn

furia: (být) rozzuřený(estar) hecho una furia

golpe: najednou, narázde (un) golpe

hambre: být chudý jak kostelní myšser un muerto de hambre

huevo: být u prdeleimportar un huevo

igual: stejně, stejnou měroupor (un) igual

juerga: flámovat si, prohýřit noccorrerse una juerga

lechuga: jako řípa, jako rybičkacomo una lechuga

mano: na mizině, bez peněz, hovor. švorccon una mano atrás y otra delante

menos: než bys řekl švecen menos que canta un gallo

mierda: zničený, vyřízený, na dněhecho una mierda

montaña: dělat z komára velbloudahacer una montaña de un grano de arena

mundo: Svět je malý.El mundo es un pañuelo.

nariz: udělat čáru přes rozpočet komudejar con un palmo de narices a algn

ojo: stát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahýcostar/valer un ojo de la cara

otro: ze dne na dende un día a otro

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

paso: přiznat, uznat chybu ap.dar un paso al frente

pelo: ani za mák, vůbec ne zamlouvat se ap.ni un pelo

pepino: vůbec nezajímat, nezajímat ani za mák kohoimportarle un pepino a algn

pito: být jedno/ukradený, nezajímatimportar un pito/tres pitos

plis-plas: v cuku letuen un plis-plas

primo: být za vola, dělat ze sebe hlupákahacer el primo

rasero: dvojí metrun doble rasero

santiamén: v mžiku, než bys řekl švecen un santiamén

sentada: na posezení, najednoude una sentada

silencio: zahalit závojem mlčeníextender un manto de silencio

tanto: takhle velký kusun tanto así

tirada: najednou, naráz, jedním tahemde una tirada

tomate: zrudnout studem ap.ponerse como un tomate

tren: být fešák atraktivní ap.estar como un tren

triunfo: stát hodně námahycostar un triunfo

trozo: být dobrák od kostiser un trozo de pan

tumba: mlčet jako hrobser una tumba

uno: několik, párunos

vez: konečně přestat ap.de una vez

vuelco: bodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.dar un vuelco el corazón

abrazo: obejmout kohodar un abrazo a algn

acuerdo: dohodnout se, shodnout se, dojít ke shoděllegar a un acuerdo

alazo: mávnout křídlydar un alazo

abrir: v mžiku, než bys řekl švecen un abrir y cerrar de ojos

apadrinar: adoptovat na dálku dítěapadrinar a un niño

atracón: přecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čehodarse un atracón de alg

auxilio: první pomoc raněnému ap.primeros auxilios

banquete: pořádat hostinudar un banquete

cabezada: dát si dvacet, zdřímnout sihovor. echar una cabezada

ani: hovor. ani náhodouni por asomo, expr. y un pimiento, narices, y un jamón (con chorreras)

anulovat: anulovat smlouvurescindir un contrato

apríl: vyvést aprílem kohohacer una inocentada a algn

bouchnout: bouchnout dveřmidar un portazo

čas: v rekordním časeen un tiempo récord

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

čtyřicátý: každý čtyřicátýuno de cada cuarenta

dáma: první dáma manželka prezidentaprimera dama

dát: sport. dát gólmeter un gol

devadesát: na devadesát devět procentcon una probabilidad del noventa y nueve por ciento

dojít: dojít ke shoděconcertarse, llegar a un acuerdo

echo: dát komu echodar un toque a algn

embargo: uvalit embargoimponer un embargo

absolvovat: absolvovat zkoušku složitaprobar un examen

aféra: (u)dělat aféru z čehomontar un escándalo de alg

asi: asi před týdnemhace aproximadamente una semana

bacha: Bacha! Jede auto.¡Ojo! ¡Viene un coche!

během: během několika dnídentro de unos días

blízko: Je tady někde blízko benzínka?¿Hay una gasolinera por aquí cerca?

čest: být ctí pro kohoser una honra para algn

čtvrt: čtvrt hodinyun cuarto de hora

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

desátý: každý desátýuno de cada diez

diagnóza: stanovit diagnózuhacer una diagnosis

dieta: držet dietuseguir un régimen, estar a régimen

díra: díra na ponožceagujero en un calcetín

divně: Vypadá to divně.Tiene un aspecto raro.

dlouhý: sport. dát dlouhou přihrávkuenviar un pase largo

dohromady: dát dohromadyjuntar, unir

dojem: první dojemprimera impresión

dostat: dostat vynadánollevarse una bronca

dostat se: dostat se do problémůmeterse en un lío

doušek: dát si doušek mlékatomar un trago de leche

druhý: Je půl druhé.Es la una y media.

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

dřep: udělat dřephacer una sentadilla

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

dusno: Je dusno.Hace un calor sofocante.

dvacátý: každý dvacátýuno de cada veinte

dveře: prásknout dveřmidar un portazo

e-mail: poslat/přeposlat komu e-mailenviar/reenviar un correo electrónico a algn

extrém: jít z extrému do extrémupasar de un extremo a otro

bačkora: Stojí to za starou bačkoru.Vale un pito.

balvan: mít balvan na srdcitener una piedra sobre el corazón

beran: být tvrdohlavý jako beranser terco como una mula (vieja)

bílý: být kdo/co bílá vrána řídký jevser un mirlo blanco

blecha: šťastný jak blechacomo un niño con zapatos nuevos

blesk: jako blesk rychlýcomo un relámpago/un rayo/una flecha

brynda: být v brynděestar en apuros/aprietos/en un buen lío, estar preso en el engranaje, estar aviado

buřt: Je mi to buřt.Me importa un rábano/comino.

celý: Je celý svůj otec.Es un vivo retrato de su padre., Es una copia de su padre.

člověk: Člověk člověku vlkem.El hombre es un lobo para el hombre.

divadlo: hrát na koho divadlohacer un drama a algn

dobrý: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Más vale un pájaro en mano que cien volando.

dřít: dřít jako mezekcurrar como un chino

dudek: spát jako dudekdormir como una marmota

dudy: být (jako) nebe a dudyparecerse como un huevo a una castaña

duha: pít jako duhabeber como una esponja