Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) kam llegar, presentarse(směrem k mluvčímu) venir a algpřijít včas/pozděllegar a tiempo/tarde
 2. (být doručen ap.) llegarPřišel ti dopis.Te ha llegado una carta.
 3. (zjistit) na co averiguar alg, enterarse de alg(odhalit) descubrir algpřijít na chuť komu/čemusacar las ganas de alg(n)
 4. (do kolektivu ap.) kam entrar, integrarse en alg, venir
 5. (vrátit se) volver, venir, tornar
 6. (nabýt, získat) k čemu adquirir, conseguir alg, arribar a algpřijít k soběrecuperarse, recobrar la conciencia
 7. (pozbýt) o co perder algpřijít o iluze o kom/čemdesilusionarse con alg(n)přijít o příležitostescaparse la oportunidadhovor. přijít o rozumperder el sesopřijít o zrakperder la vistapřijít o životperder la vida
 8. (octnout se někde) entrar, llegar
 9. (do nějaké situace) llegar, entrar(vhod) apetecerpřijít do jiného stavuquedar embarazadapřijít do letentrar en añospřijít na mizinuarruinarse, empobrecersepřijít vhodvenir bien
 10. (obrátit se) za kým dirigirse, acudir a algn
 11. (zachvátit) co na koho atacar, agarrar, llegar alg a algn

Vyskytuje se v

nazmar: desperdiciarse, malgastarse, echarse a perderpřijít nazmar

pravý: llegar en el momento oportunopřijít v pravý čas

řeč: caer en poder de las lenguaspřijít do řečí

vědomí: recobrar la concienciapřijít k vědomí

vhod: venir bienpřijít vhod

aby: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

: No viene hasta mañana.Přijde až zítra.

bez, beze: venir sin estar invitadopřijít bez pozvání

brzy: Vendrá enseguida.Přijde brzy.

hned: Vuelvo enseguida.Přijdu hned. vrátím se

jestli: Pregunta si vendría.Zeptej se, jestli přijde.

jindy: Vendré otro día.Přijdu jindy.

k, ke, ku: Ven a nuestra casa.Přijď k nám.

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

mysl: ocurrirse alg a algn, caer alg en la mente de algnpřijít na mysl co komu

nepravý: llegar a destiempopřijít v nepravý čas nevhodný

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

omluvit se: Se disculpó por haber llegado tarde.Omluvil se, že přišel pozdě.

ty: Vino a verte.Přišel za tebou.

vypadat: Parece que no va a venir.Vypadá to, že nepřijde.

zrak: perder la vistapřijít o zrak oslepnout

chuť: tomar el gusto, aficionarse a algpřijít na chuť čemu

kloub: desentrañar algpřijít čemu na kloub

krk: perder la pielpřijít o krk

křížek: llegar a las aceitunaspřen. přijít s křížkem po funuse

nouze: A falta de pan buenas son tortas.V nouzi vše přijde vhod.

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

slepý: caerle a algn alg como llovido del cielopřijít k čemu jako slepý k houslím

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

conciencia: recobrar la concienciapřijít k sobě, nabýt vědomí, probrat se

costar: hovor. costar caropřijít draho

razón: perder la razónpřijít o rozum

volver: volverse locozbláznit se, přijít o rozum

andar: llegar andandopřijít pěšky

gustillo: encontrarle el gustillo a algpřijít na chuť čemu

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

hora: llegar(se) la hora de algpřijít čas čeho, na co

přijít: sacar las ganas de alg(n)přijít na chuť komu/čemu