Hlavní obsah

venir

Tranzitivní sloveso

  • de algn zdědit po kom po rodičích ap.

Vyskytuje se v

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

generoso: vino generosodezertní víno

qué: sin venir a quéz ničeho nic, bezdůvodně

blanco: vino blancobílé víno

cabeza: venir a la cabezapřijít na mysl

mesa: vino de mesastolní víno

sifón: vino con sifónvinný střik

tinto: vino tintočervené víno

vino: vino blanco/tinto/rosadobílé/červené/růžové víno

vino: vino de reserva/mesaarchivní/stolní víno

de: botella de vinoláhev vína

espumoso: vino espumosošumivé víno

haber: Ha venido hoy.Přijel dnes.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.