Hlavní obsah

vino

Podstatné jméno mužské

  • víno nápojvino blanco/tinto/rosadobílé/červené/růžové vínovino de reserva/mesaarchivní/stolní víno

Vyskytuje se v

bílý: bílé vínovino blanco

červený: červené vínovino tinto

lístek: vinný lístekcarta de vinos

mešní: mešní vínovino de misa

palmový: palmové vínovino de palma

přijet: přijet navštívitvenir a ver

přijít: přijít vhodvenir bien

příští: příští týdenla semana que viene

přiznat: přiznat svou vinuconfesar su culpa

rozhodnutí: rozhodnutí o viněveredicto de culpabilidad

stolní: stolní vínovino de mesa

vhod: přijít vhodvenir bien

vinný: vinný střikvino con agua/con soda

víno: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

víno: dezertní vínovino generoso

víno: jablečné vínovino de manzana, sidra

víno: portské vínovino de Porto

víno: šumivé víno sektvino espumoso

zprostit: práv. zprostit vinyabsolver, declarar libre de culpa

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

: Přijde až zítra.No viene hasta mañana.

bez, beze: přijít bez pozvánívenir sin estar invitado

brzy: Přijde brzy.Vendrá enseguida.

daleko: přijíždět z dalekavenir desde lejos

jablečný: jablečné vínovino de manzana, šumivé sidra

jakostní: jakostní vínovino de calidad

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

kde: Kde se tu bereš?¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

pocit: pocit vinysentimiento de culpa

rok: minulý/příští rokel año pasado/que viene

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

svalit: svalit vinu na kohoechar la culpa, inculpar a algn

svařený: svařené vínovino caliente

svařit: svařit víno (s cukrem a kořením)cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavos

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

týden: minulý/příští týdenla semana pasada/que viene

vhod: Přišlo by mi vhod, kdyby ...Me vendría bien si ...

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vypadat: Vypadá to, že nepřijde.Parece que no va a venir.

začátkem: začátkem příštího měsícea principios del mes que viene

zproštění: zproštění vinyabsolución

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

hodit se: To se mi hodí.Eso me viene al pelo.

krám: hodit se komu do krámuvenir alg a algn como anillo al dedo

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Monedas de sacristán, rodando vienen y rodando se van.

mlýn: To je voda na jeho mlýn.Eso le viene a propósito.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Ojos que no ven, corazón que no siente.

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

přijít: přijít jako na zavolanouvenir como anillo al dedo

sám: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

spadnout: spadnout z nebe přijít vhodvenir rodado

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.No hay mal que por bien no venga.

blanco: vino blancobílé víno

cabeza: venir a la cabezapřijít na mysl

culpa: echar la culpa de alg a algnshazovat/svalovat vinu za co na koho

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu za co nehodu ap.

echar: echar la culpa a algnsvalovat vinu na koho, obviňovat koho

mesa: vino de mesastolní víno

sifón: vino con sifónvinný střik

tinto: vino tintočervené víno

veredicto: veredicto de culpabilidadrozhodnutí o vině

complejo: complejo de culpakomplex viny

de: botella de vinoláhev vína

espumoso: vino espumosošumivé víno

haber: Ha venido hoy.Přijel dnes.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci

generoso: vino generosodezertní víno

qué: sin venir a quéz ničeho nic, bezdůvodně

venir: venir a menospohoršit si, zchudnout, přijít na mizinu

venir: venir bienhodit se, vyhovovat