Hlavní obsah

vino

Podstatné jméno mužské

  • víno nápojvino blanco/tinto/rosadobílé/červené/růžové vínovino de reserva/mesaarchivní/stolní víno

Vyskytuje se v

generoso: dezertní vínovino generoso

qué: z ničeho nic, bezdůvodněsin venir a qué

venir: pohoršit si, zchudnout, přijít na mizinuvenir a menos

blanco: bílé vínovino blanco

cabeza: přijít na myslvenir a la cabeza

culpa: echar la culpa de alg a algnshazovat/svalovat vinu za co na koho

culpable: ser culpable de algzavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.

echar: echar la culpa a algnsvalovat vinu na koho, obviňovat koho

mesa: stolní vínovino de mesa

sifón: vinný střikvino con sifón

tinto: červené vínovino tinto

veredicto: veredicto de culpabilidadrozhodnutí o vině

vino: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

complejo: complejo de culpakomplex viny

de: láhev vínabotella de vino

espumoso: šumivé vínovino espumoso

haber: Přijel dnes.Ha venido hoy.

que: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

bílý: bílé vínovino blanco

červený: červené vínovino tinto, vino negro

lístek: vinný lístekcarta de vinos

mešní: mešní vínovino de misa

palmový: palmové vínovino de palma

přijet: přijet navštívitvenir a ver

přijít: přijít vhodvenir bien

příští: příští týdenla semana que viene

přiznat: confesar su culpapřiznat svou vinu

rozhodnutí: veredicto de culpabilidadrozhodnutí o vině

stolní: stolní vínovino de mesa

vhod: přijít vhodvenir bien

vinný: vinný střikvino con agua/con soda

víno: bílé/červené/růžové vínovino blanco/tinto/rosado

zprostit: absolver, declarar libre de culpapráv. zprostit viny

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

: Přijde až zítra.No viene hasta mañana.

bez, beze: přijít bez pozvánívenir sin estar invitado

brzy: Přijde brzy.Vendrá enseguida.

daleko: přijíždět z dalekavenir desde lejos

jablečný: jablečné vínovino de manzana, šumivé sidra

jakostní: jakostní vínovino de calidad

jestli: Zeptej se, jestli přijde.Pregunta si vendría.

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

kde: Kde se tu bereš?¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

pocit: sentimiento de culpapocit viny

rok: minulý/příští rokel año pasado/que viene

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

svalit: echar la culpa, inculpar a algnsvalit vinu na koho

svařený: svařené vínovino caliente

svařit: svařit víno (s cukrem a kořením)cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavos

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

týden: minulý/příští týdenla semana pasada/que viene

vina: tener la culpabýt na vině, mít vinu

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?¿Le conviene?, ¿Le viene bien?

vypadat: Vypadá to, že nepřijde.Parece que no va a venir.

začátkem: začátkem příštího měsícea principios del mes que viene

zproštění: absolución zproštění viny

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

hodit se: To se mi hodí.Eso me viene al pelo.

krám: hodit se komu do krámuvenir alg a algn como anillo al dedo

caso: být vhodný, přijít vhod, být k věcihacer/venir al caso

lehce: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Monedas de sacristán, rodando vienen y rodando se van.

mlýn: To je voda na jeho mlýn.Eso le viene a propósito.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Ojos que no ven, corazón que no siente.

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

sám: Neštěstí nechodí nikdy samo.La desgracia nunca viene sola.

spadnout: spadnout z nebe přijít vhodvenir rodado

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.No hay mal que por bien no venga.