Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) para (que), con tal de (que), porques inf. nebo spoj. zp.Abych řekl pravdu,...A/Para decir verdad...Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.
  2. (vyj. obsah hlavní věty) quese spoj. způsobemŘekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.
  3. (přání, vůle ap.) quePřeji ti, aby ses brzy uzdravil.Te deseo que te mejores pronto.
  4. (obava ap.) queMěla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

Vyskytuje se v

než: účinek quenež aby

přesvědčit: convencer que...přesvědčit, aby...

tak: de tal modo/manera quetak, aby

dosáhnout: Para conseguir sus propósitos...Aby dosáhl svých záměrů...

dovolit: Permita que me presente.Dovolte, abych se představil.

chtít: ¿Quiere Ud. que lo haga?Chcete, abych to udělal?

nutno: Hay que..., Es indispensable (que)...Je nutno (aby)...

představit se: Permítanme que me presente.Dovolte mi, abych se představil.

říct: A decir verdad...Abych řekl pravdu...

upřímný: Para ser sincero...Abych byl upřímný...

: ¡Ojalá fuera mañana!Už aby bylo zítra!

varovat: Le avisó que no lo hiciera.Varoval ho, aby to nedělal.

řeč: hablar por hablarmluvit, aby řeč nestála

stát: hablar por hablar/para mantener la conversaciónmluvit, aby řeč nestála

constar: que consteaby bylo jasno

fin: a fin de algaby co, za účelem čeho

para: para queaby účel

a: A decir verdad...Abych řekl pravdu,...

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

aby: A/Para decir verdad...Abych řekl pravdu,...