Hlavní obsah

řeč

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost mluvit) habla f, lenguaje morgány řečiórganos m articulatorios
  2. (způsob vyjadřování) habla f, lenguaje m, expresión f oralvada řečidefecto m de pronunciación
  3. (jazyk) lengua f, idioma m, lenguaje mmateřská/cizí řečlengua f materna/extranjeraúřední řečidioma m oficialznaková řečlengua f de signos
  4. (hovor) habla f, discurso m(rozhovor) conversación fling. přímá/nepřímá řečestilo m directo/indirecto
  5. (projev) discurso m, oración fobranná řečapología fpronést řečdeclamar, orar, perorarzahajovací/závěrečná řečpalabras f pl inaugurales/finales
  6. (styl) estilo m, lenguaje m
  7. řeči hovor.(klepy) coplas f pl, habladurías f plnedat na babské řečino hacer caso de las habladuríaspřijít do řečícaer en poder de las lenguas

Vyskytuje se v

nepřímý: estilo indirectoling. nepřímá řeč

přímý: estilo directoling. přímá řeč

znakový: lengua /lenguaje de signos, lengua de señasznaková řeč

pořádný: no entender algn de razonesnebýt pořádná řeč s kým

skočit: interrumpir a algnskočit do řeči komu

stát: hablar por hablar/para mantener la conversaciónmluvit, aby řeč nestála

ztratit: enmudecerztratit řeč nevědět, co říct

caer: dejar caer(u)pustit, přen. utrousit mezi řečí

directo: ling. estilo directopřímá řeč

gestual: lenguaje gestualznaková řeč

lengua: lengua de señasznaková řeč

řeč: defecto de pronunciaciónvada řeči