Hlavní obsah

directo

Přídavné jméno

  1. rovný, přímý
  2. přímý bez zastávkyvuelo directopřímý lettren directorychlíkling. estilo directopřímá řečekon. impuesto directopřímá daň

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

estilo: přímá/nepřímá řečestilo directo/indirecto

complemento: přímý/nepřímý předmětcomplemento directo/indirecto

retransmisión: přímý přenosretransmisión en directo

transmisión: přímý přenostransmisión en directo

proporcionalidad: přímá/nepřímá úměraproporcionalidad directa/inversa

dědit: dědit v přímé liniiheredar en línea directa

předmět: předmět přímý/nepřímýobjeto directo/indirecto

přenos: tech. přímý přenosretransmisión en directo, programa en directo

přímo: mat. být přímo úměrný čemuestar en razón directa a alg

přímý: tech. přímé osvětleníiluminación directa

řeč: ling. přímá/nepřímá řečestilo directo/indirecto

úměra: přímá/nepřímá úměraproporción directa/inversa

úměrný: mat. přímo úměrnýen razón directa

vlastní: ekon. vlastní náklady přímégastos directos

volba: přímá/nepřímá volbaelección directa/indirecta

volný: sport. přímý/nepřímý volný kopsaque libre directo/indirecto

vysílání: živé vysíláníemisión en directo

vysílat: vysílat v přímém přenosutransmitir en directo

živě: vysílat živěemitir en directo

živý: živé vysílání televizní ap.emisión en directo

plocha: zástupce na plošeacceso directo en el escritorio

vlak: přímý vlak kamtren directo a alg

directo: v přímém přenosu program ap., přímý vysíláníen directo