Hlavní obsah

proporcionalidad

Vyskytuje se v

nepřímý: proporcionalidad inversamat. nepřímá úměrnost

proporcionalidad: proporcionalidad directa/inversapřímá/nepřímá úměra