Hlavní obsah

nepřímý

Přídavné jméno

  1. (uskutečněný prostřednictvím) indirectonepřímé osvětleníiluminación f indirectapráv. nepřímý důkazprueba f indirectaling. předmět nepřímýobjeto m indirectoling. nepřímá řečestilo m indirectomat. nepřímá úměrnostproporcionalidad f inversa
  2. (vyhýbavý, zastřený) evasivo
  3. (odchylující se od směru) indirecto, de desvío(oklikou) tortuososport. nepřímý volný koptiro m indirecto

Vyskytuje se v

dědit: dědit v přímé liniiheredar en línea directa

linie: přímá linielínea recta

předmět: předmět přímý/nepřímýobjeto directo/indirecto

přenos: tech. přímý přenosretransmisión en directo, programa en directo

přímý: tech. přímé osvětleníiluminación directa

řeč: ling. přímá/nepřímá řečestilo directo/indirecto

úměra: přímá/nepřímá úměraproporción directa/inversa

volba: přímá/nepřímá volbaelección directa/indirecta

volný: sport. přímý/nepřímý volný kopsaque libre directo/indirecto

vysílat: vysílat v přímém přenosutransmitir en directo

vlak: přímý vlak kamtren directo a alg

ángulo: pravý/ostrý/tupý/přímý úhelángulo recto/agudo/obtuso/llano

complemento: přímý/nepřímý předmětcomplemento directo/indirecto

directo: přímá řečling. estilo directo

línea: přímá linielínea recta

llano: přímý úhelgeom. ángulo llano

recto: přímá linie příbuzenství, geom. přímkalínea recta

retransmisión: přímý přenosretransmisión en directo

transmisión: přímý přenostransmisión en directo

proporcionalidad: přímá/nepřímá úměraproporcionalidad directa/inversa

nepřímý: práv. nepřímý důkazprueba indirecta