Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: neurčitý členartículo indeterminado/indefinido

doba: smlouva na dobu určitou/neurčitoucontrato definido/indefinido

nájem: nájem na dobu určitoualquiler temporal

smlouva: smlouva na dobu určitoucontrato temporal

určitý: smlouva na dobu určitoucontrato temporal

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

artículo: určitý členartículo definido/determinado

indefinido: smlouva na dobu neurčitoucontrato indefinido

temporal: smlouva na dobu určitoucontrato temporal