Hlavní obsah

jasný

Vyskytuje se v

facka: jasný jako fackamás claro que el agua

jako: hovor. jasný jako fackatan claro como el agua

slunce: být nad slunce jasnějšíser más claro que el agua

cielo: jasno, jasné nebecielo despejado

precario: nejistý, nejasnýen precario

claro: Je to jasné?¿Está claro?

jasný: Je to jasné?¿Está claro?