Hlavní obsah

člen

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příslušník) miembro m, socio m, asociado mčestný členmiembro m de honor/honorariočlen výboruconsejero m
  2. (část, složka) parte f, componente m, elemento m
  3. (gramatický) artículo mneurčitý členartículo m indeterminado/indefinidourčitý členartículo m determinado/definido

Vyskytuje se v

určitý: artículo determinadoling. určitý člen

větný: constituyente sintácticovětný člen

nestálý: miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONUnestálý člen Rady bezpečnosti OSN

artículo: artículo definido/determinadourčitý člen

člen: artículo indeterminado/indefinidoneurčitý člen