Hlavní obsah

přenos

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přenášení) transmisión f(z místa na místo) traslado mekon., psych. transferencia fvýp. přenos dattransmisión f de datostech. přenos zvukutransmisión f del sonido
  2. (infekce ap.) transmisión f, contagio m
  3. (televizní vysílání ap.) trasmisión ftech. přímý přenosretransmisión f en directo, programa m en directorádiový přenosradiodifusión ftelevizní přenosteledifusión f

Vyskytuje se v

vysílat: transmitir en directovysílat v přímém přenosu

záznam: retransmisión en diferidotech. přenos ze záznamu

retransmisión: retransmisión en directopřímý přenos

transmisión: transmisión en directopřímý přenos

přenos: transmisión de datosvýp. přenos dat