Hlavní obsah

přímý

Přídavné jméno

  1. (rovný) recto, derecho(úhel) llano
  2. (vzpřímený) recto(neohnutý) erguido
  3. (bez prostřednictví) directo(blízký) inmediatopřímý vlak kam bez přestupůtren m directo a/hacia algtech. přímé osvětleníiluminación f directaling. přímý předmětobjeto m directoling. přímá řečestilo m directo
  4. (upřímný, otevřený) recto, franco, sincero

Vyskytuje se v

dědit: dědit v přímé liniiheredar en línea directa

linie: přímá linielínea recta

nepřímý: práv. nepřímý důkazprueba indirecta

předmět: předmět přímý/nepřímýobjeto directo/indirecto

přenos: tech. přímý přenosretransmisión en directo, programa en directo

řeč: ling. přímá/nepřímá řečestilo directo/indirecto

úměra: přímá/nepřímá úměraproporción directa/inversa

volba: přímá/nepřímá volbaelección directa/indirecta

volný: sport. přímý/nepřímý volný kopsaque libre directo/indirecto

vysílat: vysílat v přímém přenosutransmitir en directo

vlak: přímý vlak kamtren directo a alg

ángulo: pravý/ostrý/tupý/přímý úhelángulo recto/agudo/obtuso/llano

complemento: přímý/nepřímý předmětcomplemento directo/indirecto

directo: přímá řečling. estilo directo

línea: přímá linielínea recta

llano: přímý úhelgeom. ángulo llano

recto: přímá linie příbuzenství, geom. přímkalínea recta

retransmisión: přímý přenosretransmisión en directo

transmisión: přímý přenostransmisión en directo

proporcionalidad: přímá/nepřímá úměraproporcionalidad directa/inversa

přímý: tech. přímé osvětleníiluminación directa