Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (natrvalo pozbýt) perder, extraviarZtratil jsem peněženku.Perdí la cartera.
  2. (stopu ap.) perderztratit koho z očíperder a algn de vista, perder la pista a algn
  3. (přijít o) perderztratit rozumperder el juicio/la cabeza
  4. (prodělat peníze ap.) perder
  5. (prohrát) perder
  6. (úmrtím) koho perder a algn
  7. být ztracen (v nesnázích ap.) estar perdido

Vyskytuje se v

ztratit se: uplatnit se abrirse* camino, conseguir* mucho, llegar* lejosneztratit se

iluze: perder ilusiones ztratit iluze

jméno: caer en descréditoztratit dobré jméno

naděje: perder la esperanzaztratit naději

vědomí: perder el conocimiento/la concienciaztratit vědomí

jídlo: Perdió el apetito.Ztratil chuť k jídlu.

reputace: perder la reputaciónztratit reputaci

váha: adelgazar, perder el pesoztratit na váze

zábrana: přen., expr. soltarse la melena, začít být nemorální ap. perder la vergüenzaztratit zábrany odvázat se

hlava: perder la cabezaztratit hlavu

přehled: perder la cuenta de algztratit přehled o čem

řeč: enmudecerztratit řeč nevědět co říct

tvář: perder la caraztratit svou tvář

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

calma: perder la calma algnztratit klid kdo, rupnout nervy komu

conciencia: perder la concienciaztratit vědomí

consciencia: perder la conscienciaztratit vědomí

descrédito: caer en descréditoztratit dobré jméno/dobrou pověst

conocimiento: perder el conocimientoztratit vědomí, upadnout do bezvědomí

equilibrio: perder el equilibrioztratit rovnováhu

hilo: perder el hiloztratit nit hovoru ap.

norte: perder el norteztratit smysl (života)

ztratit: v nesnázích ap. estar* perdidobýt ztracen