Hlavní obsah

conocimiento

Vyskytuje se v

povědomí: mít povědomí o čemtener conciencia de alg, tener conocimientos sobre alg

poznání: filoz. teorie poznání gnozeologieteoría del conocimiento, gnoseología

upadnout: upadnout do bezvědomíperder el conocimiento

vědomí: ztratit vědomíperder el conocimiento/la conciencia

základ: mít základy znalosti čehotener conocimientos básicos de alg

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperder el conocimiento/la conciencia, desmayarse

zbít: Zbili ho do bezvědomí.Le pegaron hasta que perdió el conocimiento.

conocimiento: ztratit vědomí, upadnout do bezvědomíperder el conocimiento