Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (velký kopec) monte m, montaña f(kopec) colina f
  2. hory (hornatá krajina, pohoří) montaña f, montañas f pljet na horyir a la montaña, (jet lyžovat) ir a esquiarSkalisté horyMontañas f pl Rocosas
  3. expr.(velké množství) montón m, pila f, montaña f

Vyskytuje se v

hora: horyhornatá krajina, pohoří montaña , montañas

čas: hora central europea, hora de Europa Centralstředoevropský čas

doba: hora de aperturaotevírací doba

hodina: cada horakaždou hodinu

chvíle: a última hora na poslední chvíli

konzultační: horas de consulta, studijní tutoría , horas de tutoríakonzultační hodiny

letní: hora de veranoletní čas

nařídit: poner el reloj en horanařídit (si) hodinky

objednat: pedir horaobjednat se sjednat si schůzku

od, ode: pagado por horaplacený od hodiny

oficiální: hora oficialoficiální čas

práce: horas extraspráce přes čas

provoz: tienda de 24 horas/servicio continuoobchod s nepřetržitým provozem

přes, přese: přes hory a dolypor montes y valles

skalnatý: geogr. Skalnaté horylas montañas Rocosas

zavírací: hora de cierrezavírací doba

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

být: ¿Qué hora es?Kolik je hodin?

celá: a la hora en puntov celou (hodinu)

čtvrt: un cuarto de horačtvrt hodiny

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dřív: una hora anteso hodinu dřív

dvouhodinový: película de dos horasdvouhodinový film

hluboko: hasta altas horas de la nochehluboko do noci

jít: ¿A qué hora sales?V kolik jdeš?

kolik: ¿Desde/A partir qué hora?Od kolika hodin?

místní: hora localmístní čas

na: jet na horyir a la montaña

načase: Es la hora de...Je načase...

placený: pagado por horaplacený od hodiny

pozdní: en altas horas, hovor. a las mil y quinientasv pozdní hodinu

před, přede: hace una horapřed hodinou

přesčas: hacer/trabajar horas extraspracovat přesčas

přesný: hora exactapřesný čas

půl: media hora půl hodiny

schůzka: acordar una cita, quedar, objednat se concertar horadomluvit si schůzku

skrblík: ser muy tacaño, přen. no dar ni la horabýt strašný skrblík

v, ve: ¿A qué hora?V kolik hodin?

zubař: pedir la hora al dentistaobjednat se k zubaři

důl: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

hadr: Ir con la hora pegada al culo.Lítat jako hadr na holi.

minuta: en el último momento, en la última horaza pět minut dvanáct na poslední chvíli

slibovat: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

cuarto: cuarto de horačtvrthodina

extra: horas extraspřesčas

extraordinario: horas extraordinariaspřesčas

oficial: hora oficialoficiální čas

pedir: pedir horaobjednat se, objednávat se u lékaře ap.

alto: a las altas horas de la nochepozdě v noci

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

oficina: en horas de oficinav úředních hodinách

prometer: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

poner: poner en horanařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.

muerto: horas muertasvolný čas