Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) coma fdvě celé pětdos coma cinco
  2. ob.(hodina) hora f en puntov celou (hodinu)a la hora en punto

Vyskytuje se v

celý: número enteromat. celé číslo

číslo: número entero/decimalmat. celé/desetinné číslo

kolo: reírse a mandíbula batientesmát se na celé kolo

otec: přen. ser clavado a su padrebýt celý otec

pepř: pimienta molida/en granomletý/celý pepř

svět: todo el mundocelý svět všichni

po: en el mundo enteropo celém světě

skořice: canela en ramaskořice celá

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

jmění: costar alg un ojo de la carastát celé jmění co

smát se: reír a mandíbula batientesmát se na celé kolo

ústa: no cerrar la boca en todo el díacelý den nezavřít ústa

z, ze: con todo el corazónz celého srdce, z hloubi duše

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

fama: de fama mundialsvětově známý, slavný po celém světě

humano: naturaleza humanalidská přirozenost, lidské pokolení, celé lidstvo

mañana: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

mundo: en todo el mundopo celém světě

noche: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

número: número enterocelé číslo

perpetuidad: a perpetuidaddoživotně, na celý život, na doživotí

todo: todo el díacelý den

turrón: turrón de Alicanteturecký med s celými mandlemi

vida: (de) por vidana/po celý život

coma: uno coma seisjedna celá šest

pimienta: pimienta en granocelý pepř

pasar: pasar la noche en claroprobdít celou noc

celá: dos coma cincodvě celé pět