Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno ženské

 1. hodina časový úsek¿Qué hora es?Kolik je hodin?a todas horaspořád, vždyde última horaposlední, čerstvý zprávy ap.por horasod hodiny placený
 2. čas, chvíle vhodnýa su horavčas v předem stanovenou dobua última horana poslední chvílihoras bajaszlé chvílehora hachehodina H
 3. poslední hodin(k)a
 4. horas círk.hodinky breviář

Podstatné jméno ženské

 1. a buena hora mangas verdes hovor.pozdě bycha honiti
 2. dar hora a algn objednat koho lékař pacienta ap.
 3. dar la hora odbít (celou) hodiny
 4. en hora buena blahopřeji, blahopřejeme
 5. blahopřání
 6. entre horas mezi jídlem/jídly
 7. hora de verano/invierno letní/zimní čas
 8. hora oficial oficiální čas
 9. hora punta dopravní špička
 10. horas extras/extraordinarias přesčas
 11. la hora de la verdad hovor.hodina pravdy, rozhodující okamžik
 12. no dar ni la hora hovor., žert.být strašný skrblík
 13. no ver la hora de alg nemoct se dočkat čeho
 14. pedir hora a algn objednat se u koho, sjednat si schůzku s kým
 15. poner en hora nařídit, seřídit hodiny ap.

Vyskytuje se v

muerto: horas muertasvolný čas

poner: poner en horanařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.

cuarto: cuarto de horačtvrthodina

extra: horas extraspřesčas

extraordinario: horas extraordinariaspřesčas

oficial: hora oficialoficiální čas

pedir: pedir horaobjednat se, objednávat se u lékaře ap.

pico: AmeE hora picošpička dopravní ap.

alto: a las altas horas de la nochepozdě v noci

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

oficina: en horas de oficinav úředních hodinách