Hlavní obsah

extra

Vyskytuje se v

hora: přesčashoras extras/extraordinarias

hodina: přesčasové hodinyhoras extra

práce: práce přes čashoras extras

přesčas: pracovat přesčashacer/trabajar horas extras

extra: doplňky ve výbavě auta ap.extras