Hlavní obsah

nepravý

Přídavné jméno

  1. (falešný) falso(padělaný) falsificadomat. nepravý zlomekfracción f impropiaanat. nepravá žebra nepřirostlá k hrudní kosticostillas f pl falsas
  2. (podobný jen vnějškem) imitado, simulador
  3. (nesprávný) erróneo, falsopřijít v nepravý čas nevhodnýllegar a destiempo

Vyskytuje se v

pelyněk: ajenjo , alosna pelyněk pravý

pravidlo: ley de la mano derechafyz. pravidlo pravé ruky

pravý: regla de la mano derechapravidlo pravé ruky

ruka: mano derechapravá ruka

strana: lado derecho/izquierdo de la ecuaciónmat. levá/pravá strana rovnice

napadat: cojear del pie derechonapadat na pravou nohu

perla: perla natural/artificialpravá/umělá perla

jméno: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

míra: poner las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íesuvést věci na pravou míru

nazývat: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

srdce: tener el corazón bien puestomít srdce na pravém místě

tvář: mostrar la verdadera caraukázat pravou tvář

věc: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

ángulo: ángulo recto/agudo/obtuso/llanopravý/ostrý/tupý/přímý úhel

derecho: anat. aurícula derechapravá předsíň srdce

manzanilla: manzanilla dulceheřmánek pravý

tortuga: tortuga careykareta pravá

mano: a mano derechana pravé straně

nombre: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

nepravý: fracción impropiamat. nepravý zlomek