Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) cosa f, objeto m
  2. věci (majetek) cosas f pl, bienes m plvěci (oblečení) ropa fosobní věciobjetos m pl personales, pertenencias f plpráv. věci movitébienes m pl muebles
  3. (skutečnost) cosa f(fakt) hecho mhotová věccosa f hecha, hecho m consumado
  4. (událost) cosa f, hecho m, evento mTo jsou mi věci!¡Qué raro!
  5. (problém, záležitost) asunto m, cosa f(případ) caso mvěc cticaso m de honraMinisterstvo zahraničních věcíMinisterio m de Asuntos Exteriores

Vyskytuje se v

mluvit: hablar al casomluvit k věci

poškození: daño a la propiedad ajenapráv. poškození cizí věci

měnit: Eso no cambia las cosas.To na věci nic nemění.

sbalit: Recogió sus cosas.Sbalil si své věci.

stránka: tomar las cosas por el lado buenobrát věci z lepší stránky

jádro: ir al granojít k jádru (věci)

jméno: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

míra: poner las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íesuvést věci na pravou míru

nazývat: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

nechat: dejar que ruede la bola, dar rienda suelta a algnechat věcem volný průběh

pravý: llamar las cosas por sus nombresnazývat věci pravými svými jmény

přímo: ir al granojít přímo k věci

asunto: Ministerio de Asuntos ExterioresMinisterstvo zahraničních věcí

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

formal: causa formalformální stránka věci

honra: punto/caso de honravěc cti

ministerio: Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)

exterior: Ministerio de asuntos exterioresministerstvo zahraničních věcí

tanto: tantas cosastolik věcí

materia: entrar en materiapřejít k věci

nombre: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

věc: objetos personales, pertenencias osobní věci