Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) cosa f, objeto m
  2. věci (majetek) cosas f pl, bienes m plvěci (oblečení) ropa fosobní věciobjetos m pl personales, pertenencias f plpráv. věci movitébienes m pl muebles
  3. (skutečnost) cosa f(fakt) hecho mhotová věccosa f hecha, hecho m consumado
  4. (událost) cosa f, hecho m, evento mTo jsou mi věci!¡Qué raro!
  5. (problém, záležitost) asunto m, cosa f(případ) caso mvěc cticaso m de honraMinisterstvo zahraničních věcíMinisterio m de Asuntos Exteriores

Vyskytuje se v

mluvit: mluvit k věcihablar al caso

poškození: práv. poškození cizí věcidaño a la propiedad ajena

měnit: To na věci nic nemění.Eso no cambia las cosas.

sbalit: Sbalil si své věci.Recogió sus cosas.

stránka: brát věci z lepší stránkytomar las cosas por el lado bueno

jádro: jít k jádru (věci)ir al grano

jméno: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

míra: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íes

nazývat: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

nechat: nechat věcem volný průběhdejar que ruede la bola, dar rienda suelta a alg

pravý: nazývat věci pravými svými jményllamar las cosas por sus nombres

pravý: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto

přímo: jít přímo k věciir al grano

asunto: Ministerio de Asuntos ExterioresMinisterstvo zahraničních věcí

caso: fuera del casonepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věci

formal: causa formalformální stránka věci

honra: punto/caso de honravěc cti

ministerio: Ministerio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)

exterior: Ministerio de asuntos exterioresministerstvo zahraničních věcí

tanto: tantas cosastolik věcí

materia: entrar en materiapřejít k věci

nombre: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény