Hlavní obsah

ministerio

Podstatné jméno mužské

  1. ministerstvo instituceMinisterio de Defensaministerstvo obranyMinisterio de Educaciónministerstvo školstvíMinisterio del Interiorministerstvo vnitraMinisterio de Medio Ambienteministerstvo životního prostředíMinisterio de Sanidadministerstvo zdravotnictvíMinisterio de Trabajo (y Asuntos Sociales)ministerstvo práce (a sociálních věcí)
  2. post ministra
  3. služba, povolání

Vyskytuje se v

asunto: Ministerio de Asuntos ExterioresMinisterstvo zahraničních věcí

educación: Ministerio de Educaciónministerstvo školství

fomento: Ministerio de FomentoMinisterstvo dopravy a spojů ve Šp.

administrar: administrar el ministeriořídit ministerstvo

exterior: Ministerio de asuntos exterioresministerstvo zahraničních věcí

hacienda: Ministerio de Economía y HaciendaMinisterstvo financí

sanidad: Ministerio de SanidadMinisterstvo zdravotnictví

finance: Ministerstvo financíMinisterio de Economía y Hacienda

kultura: ministerstvo kulturyMinisterio de Cultura

prostředí: Ministerstvo životního prostředíMinisterio de Medio Ambiente

průmysl: Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterio de Industria y Comercio, ve Španělsku Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

spravedlnost: Ministerstvo spravedlnostiMinisterio de Justicia

školství: ministerstvo školstvíMinisterio de Educación

věc: Ministerstvo zahraničních věcíMinisterio de Asuntos Exteriores

vnitro: Ministerstvo vnitraMinisterio del Interior, ve Stř. Am. Ministerio de Gobernación

zdravotnictví: ministerstvo zdravotnictvíministerio de salud, ve Šp. Ministerio de Sanidad y Consumo