Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vnímání zrakem) visión f, vista fznát (se) od viděníconocer(se) de vistaTo stojí za vidění.Merece la pena verlo.barevné/černobílé viděnívisión f de colores/en blanco y negronoční viděnívisión f nocturnaprostorové/periferní viděnívisión f espacial/periféricastereoskopické viděnívisión f estereoscópica
  2. (vidina) visión f, alucinación f

Vyskytuje se v

kus: andar las siete partidasvidět kus světa

periferní: visión periféricaperiferní vidění

sen: soñar con alg(n)vidět koho/co ve snu

znát: conocer de vistaznát od vidění

nemuset: No hace falta que lo vea.Nemusím to vidět.

od, ode: conocer(se) de vistaznát se od vidění

odtud: Desde aquí no se ve nada.Odtud není nic vidět.

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

on: Le/Lo vio.Viděl ho.

v, ve: Lo he visto en la tele.Viděl jsem to v televizi.

vidět: No se ve.Není to vidět.

hvězdička: ver las estrellitasvidět hvězdičky po pádu ap.

myška: ver diablos azulesvidět bílé myšky

růžově: Lo ves todo de color rosa.Vidíš to moc růžově.

špička: no ver más allá de sus naricesnevidět si na špičku nosu

conocer: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

nunca: hasta nuncasbohem, už tě nechci vidět

ver: dejarse verukázat se, dát se vidět

vista: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

de: conocer de vistaznát od vidění

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

mirar: mirar con los ojos de algnvidět, brát jak

vidění: visión de colores/en blanco y negrobarevné/černobílé vidění