Hlavní obsah

vista

Podstatné jméno ženské

  1. zrak smysl
  2. pohled, viděnía primera vistana první pohled¡Hasta la vista!Na shledanou!punto de vistaúhel pohledu, hlediskoconocer(se) de vistaznát (se) od vidění
  3. oči
  4. vzhled
  5. výhled do krajiny ap.vista panorámicapanoramatický výhled
  6. pohled fotografie ap.

Vyskytuje se v

gordo: a alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého broukahacer la vista gorda

hora: nemoct se dočkat čehono ver la hora de alg

ojo: jasně, očividně, viditelněa ojos vistas

punto: úhel pohledu, hledisko, způsob nahlížení na problém ap.punto de vista

simple: pouhým okem, na první pohleda simple vista

vela: svíčka, nudle u nosuvelas

ver: ukaž!, no tak!a ver

vista: před zraky, za přítomnosti kohoa (la) vista de alg(n)

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

a: před očima, v dohledu viděnýa la vista

apartar: odtrhnout zrakapartar la vista

barco: plachetnicebarco de vela

conocer: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

envolver: být zapleten do čehoverse envuelto en alg

espejo: velké zrcadloespejo de vestir

pájaro: z ptačí perspektivya vista de pájaro

paladar: zadní/měkké patropaladar blando, velo del paladar

velo: rouška pochybnostívelo de duda

vestido: večerní šatyvestido de noche

vestir: oblékat se podle poslední módyvestir a la moda

visible: viditelný pouhým okemvisible a simple vista

alcance: dohled, viditelnostalcance de la vista

cuando: Když viděl, že...Cuando vio que...

de: znát od viděníconocer de vista

corto: krátkozrakýcorto de vista

fiesta: slavnostní šatyvestido de fiesta

la: Nevidím ji.No la veo.

las: Nevidím je.No las veo.

ya: Ještě se uvidíme.Ya nos veremos.

gala: mít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šatyir/vestir de gala

dohled: na dohleda la vista

hledisko: z hlediska koho/čehodesde el punto de vista de alg(n)

míra: šaty na míruvestido a medida

na: šaty na míruvestido a medida

najevo: dát najevomostrar, hacer ver

obléct: obléct sevestirse

panoramatický: panoramatický výhledvista panorámica

patro: měkké patropaladar blando, velo del paladar

plachta: hlavní plachtavela mayor

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

pohled: z mého pohledudesde mi punto de vista

první: na první pohleda primera vista, a(l primer) golpe de vista

před, přede: před očima růst ap.a ojos vistas

přejet: přejet pohledemrecorrer con la vista

přijet: přijet navštívitvenir a ver

přijít: přijít o zrakperder la vista

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

svatební: svatební šatyvestido de novia

svědek: očitý svědektestigo ocular/presencial/de vista

šaty: večerní šatyvestido de noche

úhel: zorný úhelpunto de vista

černý: přen. chodit v černém držet smutekllevar el duelo, vestir de luto

dívat se: dívat se na televiziver la tele

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

k, ke, ku: Přijď k nám.Ven a nuestra casa.

když: Když ho uviděl, schoval se.Al verlo, se escondió.

mela: Přijď včas, nebo bude mela.Ven a tiempo o verás la bronca.

nastražit: nastražit oči/ušialargar la vista/aguzar el oído

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

nemuset: Nemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

nesnáz: být v nesnázíchestar/verse en apuros

od, ode: znát se od viděníconocer(se) de vista

odpoutat: odpoutat zrak od čehoapartar la vista de alg

odtud: Odtud není nic vidět.Desde aquí no se ve nada.

ohled: s ohledem na to...en vista de lo cual...

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

on: Viděl ho.Le/Lo vio.

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

televize: dívat se na televiziver la televisión

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

ty: Přišel za tebou.Vino a verte.

ukázat: Ukaž (mi to).A ver., Déjame ver(lo).

uvidět: Zítra se uvidíme.Nos vemos mañana., Hasta mañana.

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

vidět: Není to vidět.No se ve.