Hlavní obsah

vestido

Vyskytuje se v

corto: corto de vistakrátkozraký

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

ojo: a ojos vistasjasně, očividně, viditelně

punto: punto de vistaúhel pohledu, hledisko, způsob nahlížení na problém ap.

simple: a simple vistapouhým okem, na první pohled

vista: a (la) vista de alg(n)před zraky, za přítomnosti koho

vista: comer con la vistahltat/sníst pohledem

vista: con vistas as cílem/úmyslem, za účelem

vista: en vista devzhledem k

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

visto: está vistojak je vidět, je zřejmé že nepřijde ap.

visto: por lo vistojak se zdá, zřejmě, patrně máš pravdu ap.

visto: visto quevzhledem k tomu, že

visto: visto buenofajfka, (značka pro) odškrtnutí

a: a la vistapřed očima, v dohledu viděný

apartar: apartar la vistaodtrhnout zrak

conocer: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

espejo: espejo de vestirvelké zrcadlo

pájaro: a vista de pájaroz ptačí perspektivy

vestir: vestir a la modaoblékat se podle poslední módy

vestir: vestir de blancoobléknout se do bílého

visible: visible a simple vistaviditelný pouhým okem

vista: a primera vistana první pohled

vista: ¡Hasta la vista!Na shledanou!

vista: punto de vistaúhel pohledu, hledisko

vista: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

vista: vista panorámicapanoramatický výhled

alcance: alcance de la vistadohled, viditelnost

de: conocer de vistaznát od vidění

fiesta: vestido de fiestaslavnostní šaty

gala: ir/vestir de galamít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šaty

dohled: na dohleda la vista

gala: expr. hodit se do galavestirse de gala

hledisko: z hlediska koho/čehodesde el punto de vista de alg(n)

míra: šaty na míruvestido a medida

na: šaty na míruvestido a medida

obléct: obléct sevestirse

panoramatický: panoramatický výhledvista panorámica

pohled: z mého pohledudesde mi punto de vista

první: na první pohleda primera vista, a(l primer) golpe de vista

před, přede: před očima růst ap.a ojos vistas

před, přede: před zraky koho/čehoa la vista de alg(n)

přejet: přejet pohledemrecorrer con la vista

přijít: přijít o zrakperder la vista

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

svatební: svatební šatyvestido de novia

svědek: očitý svědektestigo ocular/presencial/de vista

šaty: večerní šatyvestido de noche

úhel: zorný úhelpunto de vista

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

z, ze: přen. z ptačí perspektivya vista de pájaro

zkouška: med. zkouška zrakuprueba de la vista

znát: znát od viděníconocer de vista

zrak: odvrátit zrakapartar la vista

zrak: spočinout zrakem na kom/čemponer la vista en alg(n)

ztratit: ztratit koho z očíperder a algn de vista, perder la pista a algn

černý: přen. chodit v černém držet smutekllevar el duelo, vestir de luto

hledisko: dívat se na co z určitého hlediskaver alg desde cierto punto de vista

nastražit: nastražit oči/ušialargar la vista/aguzar el oído

od, ode: znát se od viděníconocer(se) de vista

odpoutat: odpoutat zrak od čehoapartar la vista de alg

ohled: s ohledem na to...en vista de lo cual...

pohled: upřít pohled na koho/cofijar la vista en alg(n)

pohledový: pohledový betonhormigón visto

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

zrak: přen. orlí zrakvista de águila

zrak: přijít o zrak oslepnoutperder la vista

evidentní: být evidentnísaltar a la vista/los ojos

orlí: orlí zrak bystrý pohledvista de águila

perspektiva: z ptačí perspektivya vista de pájaro

pohled: láska na první pohledflechazo , amor a primera vista

pohled: pohled z ptačí perspektivya vista de pájaro

potěšení: být potěšením pro očirecrear la vista

přimhouřit: přimhouřit oko nad čímhacer la vista gorda con alg

udeřit: udeřit do očí být nápadný, výraznýsaltar a la vista

zůstat: zůstat na ocetquedarse para vestir santos