Hlavní obsah

conocer

Zvratné slovesoconj parecer

Vyskytuje se v

vista: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

de: znát od viděníconocer de vista

povědomí: vstoupit do povědomíhacerse conocido/notorio

vědomí: dát na vědomí co komuoznámit dar a conocer alg a algn, upozornit avisar a algn

znát: znát od viděníconocer de vista

od, ode: znát se od viděníconocer(se) de vista

poznat: Poznali se v lednu.Se conocieron en enero.

rád: Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).

setkat se: Už jsme se někdy setkali?¿Nos conocemos?

vidění: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

známý: Je známo, že ...Es conocido que ..., Se sabe que ...

znát se: Znáte se?¿Os conocéis?

conocer: oznámit, dát na vědomídar a conocer