Hlavní obsah

nemuset

Nedokonavé sloveso

  1. (moci se vyhnout) no tener por qué, no deberNemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.
  2. (nebýt nucen) no tener queNemusíš odpovídat.No tienes que responder.
  3. (nebýt povinen) no tener que
  4. (nepotřebnost, lhostejnost) no hacer faltaNemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

Vyskytuje se v

muset: Musím jít na záchod.Tengo que ir al lavabo.

muset: Musím odejít.Tengo que irme.

muset: Musím s ní mluvit.Tengo que hablar con ella.

omyl: To musí být omyl.Debe ser un error.

přiznat: Musím přiznat, že ...Tengo que confesar que ...

splést se: To jste se musel splést.Tiene que haberse equivocado.

zavolat: Musím si zavolat.Tengo que hacer una llamada.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.Me debo haber equivocado.

reconocer: Hay que reconocerlo.To se musí uznat.