Hlavní obsah

nemuset

Nedokonavé sloveso

  1. (moci se vyhnout) no tener por qué, no deberNemuselo se to stát.No tenía por qué pasar.Nemusíš tam jít.No tienes por qué ir allí.
  2. (nebýt nucen) no tener queNemusíš odpovídat.No tienes que responder.
  3. (nebýt povinen) no tener que
  4. (nepotřebnost, lhostejnost) no hacer faltaNemusím to vidět.No hace falta que lo vea.

Vyskytuje se v

nemuset: No tenía por qué pasar.Nemuselo se to stát.

omyl: Debe ser un error.To musí být omyl.

přiznat: Tengo que confesar que ...Musím přiznat, že ...

splést se: Tiene que haberse equivocado.To jste se musel splést.

zavolat: Tengo que hacer una llamada.Musím si zavolat.

zmýlit se: Me debo haber equivocado.Musel jsem se zmýlit.

reconocer: Hay que reconocerlo.To se musí uznat.

muset: Tengo que ir al lavabo.Musím jít na záchod.