Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) según, de
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) según, de acuerdo con, conforme apodle abecedyen orden alfabéticopodle chutial gusto, a discreciónpodle přánísegún su deseo, a medida del deseo
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) segúnpodle měpara mí, a mi entender/verpodle mého názoruen/según mi opinión, a mi manera de ver

Vyskytuje se v

diktát: escribir al dictadopsát podle diktátu

evangelium: Evangelio según San Mateoevangelium podle Matouše

kresba: dibujo del/al naturalkresba podle modelu

mínění: En/Según mi opinión...Podle mého mínění...

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

abeceda: ordenar según el alfabeto, ordenar alfabéticamenteseřadit podle abecedy

móda: según la modapodle módy

názor: según mi opinión, a mi entender, a mi manera de verpodle mého názoru

plán: según el plan/lo planeadopodle plánu

předloha: película basada en una novelafilm podle literární předlohy

psát: escribir al dictadopsát podle diktátu

vkus: escoger a su gustovybrat si podle svého vkusu

značka: seguir las señales turísticasjít podle turistických značek

nota: bailar al son de la flauta de algntancovat podle čí noty

skákat: bailar al compás de algnskákat podle čí noty

vědomí: a mi mejor saber y entenderpodle mého nejlepšího vědomí a svědomí

zpívat: bailar al compás de algnzpívat podle čí noty plnit jeho přání

albedrío: al albedrío de algnpodle vůle koho

cual: según el cualpodle nějž

ejemplo: a ejemplo de algpodle vzoru čeho

escribir: escribir al dictadopsát podle diktátu

evangelio: Evangelio de/según (san) LucasEvangelium podle Lukáše, Lukášovo evangelium

gusto: a mi gustopodle mého gusta

vestir: vestir a la modaoblékat se podle poslední módy

opinión: en mi opiniónpodle mého názoru

según: según la leypodle zákona

campar: campar a sus anchas/por sus respetosjednat podle svého/svévolně

podle: en orden alfabéticopodle abecedy