Hlavní obsah

bez, beze

Předložka

  1. (vyj., že něco není) sinbýt bez práce nezaměstnanýestar en parokáva bez kofeinucafé m descafeinadobez komentářesin comentariosbez legrace žerty stranoubromas apartebez rozpaků bezostyšněsin empachobeze stopysin dejar rastro
  2. (vyj., že nějaký děj nenastal) sinpřijít bez pozvánívenir sin estar invitadobez váhánísin vacilar
  3. hovor.(minus) menos, sin