Hlavní obsah

caro

Vyskytuje se v

cara: cara a caraotevřeně, přímo, upřímně

duro: con cara duradrzý

hacer: hacer cara a algčelit problémům ap.

lavado: lavado de carakosmetická změna

ojo: costar/valer un ojo de la carastát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahý

caro: salir carovyjít draho

costar: hovor. costar caropřijít draho

malo: mala caranezdravý vzhled

largo: hovor. cara largaprotáhlý obličej

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

náhoda: dejar a la suerte, echar a cara o cruzponechat náhodě

nést: llevar/asumir la responsabilidad por alg, přen. dar la cara, zodpovídat se responder de algnést zodpovědnost za co

oboustranný: impresión a dos carasoboustranný tisk

ospale: tener/llevar cara de sueñovypadat ospale

výraz: cara de póquerkamenný výraz tváře

bledý: cara pálidabledý obličej

drahý: ser caro para algnbýt drahý pro koho

drzý: Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.Je strašně drzý.

mučednický: poner cara de mártirexpr. nasadit mučednický výraz

nezdravý: aspecto enfermizo, přen. mala cara nezdravý vzhled

protáhlý: cara alargadaprotáhlý obličej

provinile: poner una cara de culpatvářit se provinile

stránka: tener dos carasmít dvě stránky

tvářit se: poner cara seriatvářit se vážně

uklidit: lavar la cara a algpřen. zběžně uklidit co

vážně: poner cara seriatvářit se vážně

vymstít se: Eso te costará caro., Sufrirás las consecuencias.To se ti vymstí.

vypadat: tener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala caravypadat dobře/špatně

zahalený: Siempre tiene la cara tapada.Vždy má zahalenou tvář.

zatvářit se: Puso una cara triste.Zatvářila se smutně.

hanba: caerse a algn la cara de vergüenzapropadnout se kdo hanbou

jmění: costar alg un ojo de la carastát celé jmění co

oko: cara a caramezi čtyřma očima

promluvit: hablar en privado, hablar cara a carapromluvit si mezi čtyřma očima

propadnout se: caérsele la cara de vergüenza a algn, no saber a donde meterse algn(moci se) propadnout hanbou kdo

předražený: costar un ojo de la cara, costar un riñón/pastónbýt předražený

psát: llevar/tener alg escrito en la frente/caramít co napsáno na čele

stát: costar un riñón/ojo de la carahovor. stát majlant

tvář: llevar escrito en la caramít napsané ve tváři

amigo: cara de pocos amigosnevlídná tvář, nepříjemný výraz