Hlavní obsah

Zájmeno

  • , mně, mipo předl.de míode mnepara mípro měA mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

Vyskytuje se v

čest: por mi honorhovor. na mou čest

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

dle: en/según mi opinióndle mého názoru

: beze měsin mí

každý: každý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos días

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

mezi: mezi námientre nosotros, hovor. inter nos

mínění: En/Según mi opinión...Podle mého mínění...

mládí: en mis tiemposza mého mládí

paní: být svou paníser dueña de sí misma

parketa: No es lo mío.To není moje parketa.

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

pohled: desde mi punto de vistaz mého pohledu

pokud: pokud jde o měpor mí, en cuanto a mí

přejet: Přejel mi mráz po zádech.Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.

překonat: překonat sám sebeexcederse a sí mismo

přes, přese: hovor. por encima de mi cadáverpřes mou mrtvolu

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

s, se: se mnouconmigo

sám: sám od sebepor sí solo

sotva: To sotva.No (me lo) creo.

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

starat se: starat se (sám) o sebecuidar de sí mismo

vědět: Copak já vím!¡Qué sé yo!

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

ani: Ani mi nezavolal.Ni (siquiera) me llamó.

ano: Myslím, že ano.Creo que sí.

barva: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

bát se: Neboj se o mě.No te preocupes por mí.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

bolet: Bolí mě zuby.Me duelen los dientes.

bože: ¡Dios mío!Bože můj!

brát: Neber mi to.No me lo quites.

břicho: Bolí mě břicho.Me duele el vientre.

být: Já jsem ...Yo soy ...

cítit se: Necítím se dobře.No me siento bien.

člověk: Cítím se jako nový člověk.Me siento como nuevo.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

do: Jdu do postele. jít spátMe voy a la cama.

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

dohnat: Dohnal mě k slzám.Me hizo llorar.

dostat: Dostal jsem strach.Me entró miedo.

doufat: Doufám, že ano.Espero que sí.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

dusit se: Dusím se.Me ahogo., Me estoy sofocando.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

háček: Tiene un pero.Má to jeden háček.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hlava: Bolí mě hlava.Me duele la cabeza.

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

houser: Chytl mě příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

hrát: Hraješ. jsi na řaděTe toca a ti.

jaký: ¿De qué color es?Jakou to má barvu?

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

jmenovat se: Jmenuji se...Me llamo...

kašlat: Kašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.

maličkost: mi mendamoje maličkost

delante: co je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čekálo que me/nos/... queda por delante

madre: sakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdivla madre que me/te/... parió

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!

que: já na tvém místě, já být tebouyo que tú

qué: co já vím, nevím, asiqué sé yo

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

confianza: sebedůvěra, sebevědomíconfianza en sí mismo

gusto: El gusto es mío.Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověď

lugar: já na tvém místěyo en tu lugar

nosotros: nám, nása nosotros

ti: od tebede ti

vosotros: pro vás, pro váš vlastní užitekpor vosotros mismos

agradar: Těší mě, že...Me agrada que...

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

apurar: Nespěchej na mě!¡No me apures!

arreglar: Já už tě srovnám.Ya te arreglaré yo.

avergonzar: Stydím se, že...Me avergüenza que...

ay: Běda mi!¡Ay de mí!

cuidado: Je mi to jedno.Me tiene/trae sin cuidado.

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

encontrar: Necítím se dobře.No me encuentro bien.

entre: ty a já společněentre tú y yo

garganta: Bolí mě v krku.Me duele la garganta.

gustar: Rád cestuji., Mám rád cestování.Me gusta viajar.

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

indiferente: Je mi to jedno.Me es indiferente.

infrascrito: Já, níže podepsaný...Yo, el infrascrito...

ir: Budu se ženit., Hodlám se ženit.Me voy a casar.

mareo: Točí se mi hlava.Me dan mareos.

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

mismo: Mně je to jedno.Me da lo mismo.

opinión: en mi opiniónpodle mého názoru

óptica: Desde mi óptica...Z mého hlediska...

para: To je pro tebe.Es para ti.

pena: Mrzí mě to.Me da pena.

tampoco: Já taky ne.Yo tampoco.

vergüenza: Stydím se.Me da vergüenza.

yo: být tebou, (já) na tvém místěyo que tú

cadáver: hovor. por encima de/sobre mi cadáverjen přes mou mrtvolu

decir: neříkej!, hovor. nekecej!¡no me digas!