Hlavní obsah

svatý

Přídavné jméno

  1. (uznaný církví) san(to), sagradoDuch SvatýEspíritu m SantoSvatá PannaSanta Virgen fSvatý Otec papežSanto Padre m
  2. (mše, země ap.) santo, sagrado, sacroPísmo svatéSagradas Escrituras f plhist. Svatá alianceSanta Alianza fhist. Svatá Říše ŘímskáSacro Imperio m Romanosvatá válkaguerra f santasvatý grálSanto Grial mcírk. svatý týden před Božím hodem velikonočnímSemana f Santa
  3. (ctnostný, mravný) santo(ctihodný, velebný) venerableSvatá prostoto!¡Santa sencillez!
  4. (nade vše drahý) sagrado, respetable
  5. (vzbuzující úctu, ušlechtilý) santo, sagrado(vznešený) noble
  6. expr.(úplný, naprostý) absoluto

Podstatné jméno, rod mužský

  • santo m(svátek) Všech svatých(Día de) Todos los Santos m pl

Vyskytuje se v

dát: dejar en paz a algndát (svatý) pokoj komu

duch: Espíritu Santonáb. Duch Svatý

město: Ciudad SantaSvaté město Jeruzalém

mše: misa , eucaristía mše svatá

otec: Santo Padre , Padre SantoSvatý otec papež

pravda: pura verdad svatá pravda

prohlášení: canonización náb. prohlášení za svatého

svátost: Santísimo Sacramento Nejsvětější Svátost

svatý: (Día de) Todos los Santos (svátek) Všech svatých

trojice: la Santísima TrinidadNejsvětější Trojice

všechen, všechna, všechno: Día de Todos los Santoscírk. (svátek) Všech svatých

země: Tierra SantaSvatá země Palestina

grál: caballeros del Santo Grialrytíři svatého grálu

comunión: primera comuniónprvní (svaté) přijímání

dios: Dios Padre/Hijo/Espíritu SantoBůh Otec/Syn/Duch Svatý

escritura: Sagrada EscrituraPísmo Svaté, Bible

grial: Santo GrialSvatý grál

sagrado: náb. Sagrada EscrituraPísmo svaté

santo: Espíritu SantoDuch Svatý

texto: náb. Sagrado textoPísmo svaté, Bible

tierra: Tierra SantaSvatá země Palestina