Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) dejar, permitirNenech si to ujít.No te lo pierdas.nechat čekat kohohacer esperar, hovor. plantar a algn
  2. (zanechat, nezměnit) dejarNech to tak.Déjalo así.nechat projít varemllevar al punto de ebullición, hervir
  3. (přestat se zajímat) koho/co dejar, abandonar (a) alg(n)
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho dejar, abandonarhovor.expr. plantar a algn
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom dejar, confiar alg a algn
  6. (zanechat po sobě) dejar(odkaz ap.) legar
  7. (přestat s něčím) čeho dejar de alg, abandonar alg
  8. hovor.(dát něco udělat) dejar, hacer, encargarnechat se ostříhathacerse cortar el pelo
  9. (ponechat, neodnímat) koho/co dejar (a) alg(n)Nech mi to.Déjamelo a mí.
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) co quedarse con alg, guardarse algDrobné si nechte.Quédese con el cambio.

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetdejar madurar, v marinádě dejar macerar, likér ap. dejar añejar

propadnout: nechat propadnout u zkouškysuspender, hovor. cepillar

prosit: nechat se prosithacerse (de) rogar

strhnout: nechat se strhnout kým/čímdejarse llevar por alg(n)

unést: nechat se unést čímdejarse llevar por alg

var: nechat přejít varem(hacer) hervir

vyšetřit: nechat se vyšetřitdejarse examinar, hacerse un chequeo/una revisión

doprošovat se: nechat se doprošovathacerse de rogar

drobné: Drobné si nechte.Quédese con el cambio.

hádat: Nech mě hádat.Déjame adivinar.

chutnat: Nechte si chutnat!¡Que aproveche!

odradit: nenechat se odradit čímno desanimarse por/con alg

pokoj: Nech mě na pokoji!¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!

povařit: nechat mírně povařitdejar cocer a fuego lento

pozdě: nechat na pozdějidejar para más tarde

samota: nechat o samotědejar solo/a solas

ujít: Nenech si to ujít.No te lo pierdas.

vous: nechat si narůst vousydejarse crecer la barba

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubhacerse sacar un diente

vzkaz: nechat vzkaz komudejar mensaje a algn

zdolat: nechat se zdolat čím depresí ap.caer en alg

zítřek: nechat na zítřekdejar para mañana

běžet: přen. nechat běžetdejar (correr)

dříví: Nechá na sobě dříví štípat.Deja que le pisoteen/pasen por encima.

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkadejarse una puerta abierta

kámen: nenechat/nezůstat kámen na kamenino dejar/no quedar piedra sobre piedra, no dejar/no quedar títere con cabeza

lhostejný: nechat lhostejným co kohodejar frío alg a algn

na: nenechat kámen na kameni něco zničitno dejar títere con cabeza

průběh: nechat čemu volný průběhdejar que las cosas sigan su curso natural

štych: nechat koho ve štychudejar a algn colgado

dejar: dejar correr algnechat volný průběh čemu, nezasahovat do čeho, nijak nebránit čemu

dejar: dejarse llevar por algnechat se unést čím hněvem ap.

esperar: hacer(se) esperarnechat (na sebe) čekat

atrás: dejar atrásnechat vzadu/za sebou

mensaje: dejar un mensajenechat vzkaz

paz: dejar en paz a algnnechat na pokoji koho, dát pokoj komu