Hlavní obsah

tomar

Vyskytuje se v

impulso: tomar impulsonabrat rychlost před skokem ap., rozběhnout se, rozjet se

parte: tomar parte en alg(z)účastnit se čeho, podílet se na čem

pelo: tomar el pelo a algnutahovat si z koho, posmívat se, vysmívat se komu

serio: no tomar en serionebrat vážně

tomo: de tomo y lomovelmi významný, velké důležitosti, velkého významu

afición: tomar afición a algnajít zálibu v čem, oblíbit si co

aliento: tomar alientonabrat dech, nadechnout se

calma: tomar con calmabrát s klidem

cariño: coger/tomar cariño a algnoblíbit si, zamilovat si koho/co

conclusión: sacar/tomar conclusionesvyvozovat/(u)činit závěry

consideración: tomar en consideraciónvzít/brát v úvahu, brát v potaz, zohlednit

cuenta: tomar por su cuentavzít si na starost

cuenta: tomar en cuentavzít v úvahu

curva: coger/tomar una curvaprojet/vybrat zatáčku

decisión: tomar la decisiónrozhodnout se

determinación: tomar una determinaciónrozhodnout se

ejemplo: tomar ejemplo de algvzít si příklad z čeho

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

pecho: tomar el pechopít mléko z prsu

trago: tomar/darse un tragoloknout si, dát si hlt

asiento: tomar asientosednout si

atajo: tomar un atajo, ir por un atajojít zkratkou

chacota: tomárselo a chacotanebrat to vážně

droga: tomar drogasužívat drogy

ducha: tomar una ducha(o)sprchovat se

nota: tomar notasdělat si poznámky

ofensiva: tomar la ofensivapřejít do ofenzívy, zaútočit

precaución: tomar precauciones(u)dělat opatření, být opatrný, pojistit se, dávat si pozor

pulso: tomar el pulsozměřit tep

relevo: tomar el relevo de algnvystřídat koho

sol: tomar el solopalovat se, slunit se

tierra: tomar tierrapřiplout k pevnině loď, přistát letadlo

contorno: tomar los contornos de algnabýt podoby čeho