Hlavní obsah

medida

Vyskytuje se v

medio: mediosprostředky peníze ap.

rasero: medir por el mismo raseroměřit stejným metrem

cautelar: medida cautelarpreventivní opatření

cierto: en cierta medidado jisté míry

cintura: medida cinturaobvod pasu, míry v pase

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

adopción: adopción de las medidaspřijetí opatření

populista: medida populistapopulistické opatření

preservativo: medidas preservativasochranná opatření

transitorio: medida transitoriadočasné opatření

medir: medir con el mismo raseroměřit stejným metrem

do: en cierta medidado jisté míry

hromadný: medios de comunicación de masashromadné sdělovací prostředky

krok: tomar medidaspodniknout kroky

médium: medios de comunicaciónmédia sdělovací prostředky

míra: buena medida dobrá míra

na: vestido a medidašaty na míru

nátlakový: medidas de presiónnátlakové prostředky

opatření: paquete de medidaspolit. balíček opatření

podle: según su deseo, a medida del deseopodle přání

podniknout: gestionar, tomar medidaspodniknout kroky k dosažení něčeho

prostředek: medios de transportedopravní prostředky

přijetí: adopción de las medidaspřijetí opatření

sdělovací: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

váha: pesos y medidasváhy a míry

výška: medida de la penavýška trestu

zakázka: hecho por encargo, na míru hecho a medidaudělaný na zakázku

měřit: Mido un metro setenta.Měřím metr sedmdesát.

ušitý: hecho a medidaušitý na míru oblek ap.

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý

medida: medidas legislativaslegislativní opatření