Hlavní obsah

medida

Vyskytuje se v

medio: mediosprostředky peníze ap.

rasero: medir por el mismo raseroměřit stejným metrem

cautelar: medida cautelarpreventivní opatření

cierto: en cierta medidado jisté míry

cintura: medida cinturaobvod pasu, míry v pase

comunicación: medios de comunicaciónsdělovací prostředky

masivo: medios masivoshromadné sdělovací prostředky, masmédia

medio: medios de comunicaciónsdělovací prostředky, média

adopción: adopción de las medidaspřijetí opatření

populista: medida populistapopulistické opatření

preservativo: medidas preservativasochranná opatření

transitorio: medida transitoriadočasné opatření

medir: medir con el mismo raseroměřit stejným metrem