Hlavní obsah

poner

Intranzitivní sloveso

Zvratné sloveso

  1. zapadat, zajít slunce ap.
  2. stoupnout si, postavit se do fronty ap.
  3. obléct si, nasadit si
  4. a hacer alg dát se, pustit se do čeho do práce ap.
  5. s někt. příd. jm. vyjadřuje změnu stavuponerse como un tomatebýt rudý jako rak, být červený jako rajče studemponerse enfermoonemocnětponerse furiosorozzuřit se, začít zuřitponerse malonemocnětponerse verdezezelenat

Vyskytuje se v

cabello: běhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.ponérsele a algn los cabellos de punta

camino: vydat se na cestu, vyrazit, vyjetponerse en camino

cascabel: nést kůži na trh, vzít na sebe rizikoponer el cascabel al gato

evidencia: dokázat, prokázat, odhalitponer/quedar en evidencia

hora: nařídit, seřídit hodiny ap.poner en hora

manifiesto: ukázat, předvéstponer de manifiesto

órbita: vypustit na oběžnou dráhuponer en órbita

pelo: běhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.ponérsele a algn los pelos de punta

piel: vžít se do čí situacemeterse/ponerse en la piel de algn

poner: nařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.poner en hora

práctica: uvést do praxe, uskutečnit, provéstllevar a la/poner en práctica

quitar: odnímatelný, oddělávací, sundávacíde quita y pon

regla: dát do pořádku, uspořádatponer en regla

rojo: zrudnout, zčervenat studemponerse rojo

sentido: věnovat maximální pozornost komu/čemuponer sus cinco sentidos en alg(n)

sitio: ukázat komu, kde je jeho místo, vykázat do patřičných mezí kohoponer a algn en su sitio

solfa: zesměšnit, shoditponer en solfa

tapete: nastolit otázku, vynést na světloponer/colocar sobre el tapete

tela: zpochybnit co, pochybovat o čemponer alg en tela de juicio

tomate: zrudnout studem ap.ponerse como un tomate

acuerdo: dohodnout se, shodnout seponerse de acuerdo

afán: vložit velké úsilí do čehoponer mucho afán en alg

callejero: pouliční (prodejní) stánekpuesto (de venta) callejero

cara: zamračit se, zakabonit se, zatvářit se nevrleponer mala cara

cimiento: položit základyechar/poner los cimientos

claro: objasnit, vysvětlitponer en claro

comunicación: spojit se s kým telefonem ap.ponerse en comunicación con algn

confianza: vložit důvěru v kohoponer su confianza en algn

cuarentena: dát do karantény koho/co, vyhlásit karanténu kdeponer en cuarentena (a) alg(n)

cubierto: (s)krýt se, schovat se před nepřízní, útokem ap.ponerse a cubierto

cuerno: nasadit parohy komuponer los cuernos a algn

defensiva: přejít do defenzívyponerse a la defensiva

duda: zpochybnit, uvést do pochybponer en dudas

énfasis: klást důraz na co, zdůraznit coponer énfasis en alg

enfermo: onemocnětcaer/ponerse enfermo

examen: podrobit zkoušceponer/someter a un examen

funcionamiento: uvést do chodu, rozběhnout, rozjet systém, zařízení ap.poner en funcionamiento

furioso: rozzuřit se, hrozně se naštvat na kohoponerse furioso con/contra algn

humor: dobře naladitponer de buen humor

impedimento: (za)bránit čemu, znemožnit coponer impedimentos para alg

marcha: uvést do choduponer en marcha

mesa: prostřít stůlponer la mesa

puesto: kontrolní stanovištěpuesto de control

riesgo: vystavit nebezpečí koho/coponer (a) alg(n) en riesgo

socorro: lékařská služba první pomoci zařízenícasa/puesto de socorro

sol: vycházející/zapadající sluncesol naciente/poniente

zancadilla: podkopnout nohu, podrazit nohyponer la zancadilla

despertador: nastavit budík na sedmouponer el despertador a las siete

escena: hrát, dávat divadelní hruponer en escena

importar: Bude ti vadit, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

línea: postavit se do řadyponerse en línea

primera: zařadit/dát tam jedničkuponer/meter la primera

traba: klást překážky, házet klacky pod nohyponer trabas

listón: nasadit vysokou laťkuponer el listón alto

malo: (za)tvářit se kysele na návrh, osobu ap.poner mala cara

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

hnát se: hnát se krev do tváře komuenrojecerse, ruborizarse, ponerse colorado algn

klást: klást (si) podmínkyponer condiciones

květinový: květinový stánekpuesto de flores

nařídit: nařídit (si) hodinkyponer el reloj en hora

nasadit: nasadit siponerse

otázka: klást otázky komuhacer/formular/poner preguntas a algn

palice: vzít si co do palicemeterse/ponerse alg entre ceja y ceja

paráda: dát/hodit se do parádyponerse en gala

pěkně: pěkně se obléciponerse guapo

podrazit: i přen. podrazit nohy komuponer la zancadilla a algn, zancadillear, hacer tropezar a algn

pohodlí: udělat si pohodlíponerse cómodo, acomodarse

pochod: dát se na pochodponerse en marcha

postavit se: postavit se z profiluponerse de perfil

pozor: voj. postavit se do pozorucuadrarse, ponerse en posición de firme(s)

profil: postavit se z profiluponerse de perfil

provoz: dát/uvést do provozuponer en funcionamiento

přehrát: přehrát nahrávkuponer la grabación

překážka: klást komu/čemu překážkyponer trabas a alg(n)

převrátit: převrátit svět narubyponer el mundo al revés

přidávat: přidávat cukr do čehoponer azúcar a alg

pustit: pustit na svoboduponer en libertad

pustit se: pustit se do jídlaempezar/ponerse a comer, přen., hovor. echar un diente

sázka: dát v sázkuponer en juego

smát se: začít se smátponerse a reír

bokem: dát (si) bokem peníze ap.poner al lado, poner aparte, apartar, guardar

budík: nastavit budík na 7poner el despertador a las 7

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

bota: napakovat se, pěkně si vydělat, přijít si na svéponerse las botas

inzerát: podat si inzerát (do novin)poner anuncio (en un periódico)

lednice: Dej to do lednice.Ponlo en la nevera.

místo: pracovní místopuesto de trabajo

mučednický: expr. nasadit mučednický výrazponer cara de mártir

na: Položil knihu na stůl.Puso el libro sobre la mesa.

nastražit: nastražit pastponer una trampa

natřít: natřít se (krémem)ponerse crema, untarse con crema

navonět: Navoněla se parfémem.Se puso un perfume.

nevadit: Nevadí ti, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

obléct: obléct si tričko narubyponerse la camiseta al revés

obout: obout si teniskyponerse zapatillas

obsadit: obsadit druhé místoclasificarse/quedar segundo, ocupar el segundo puesto

oko: klást okaponer trampas

postavit: Kam to mám postavit?¿Dónde lo pongo?

potíž: dělat potížeponer dificultades, dar problemas

provinile: tvářit se provinileponer una cara de culpa

přidat: přidat cukr do čehoponer azúcar a alg

přiložit: přiložit dítě k prsuponer al bebé al pecho

riskovat: příliš riskovatarriesgar demasiado, přen. poner toda la carne en el asador

řada: postavit se do řadyalinearse, ponerse en línea

sádra: Dali mu nohu do sádry.Le han puesto un yeso en la pierna.

spojit: Spojíte mě, prosím, s ředitelem?¿Me pone con el director, por favor?

stánek: pouliční (prodejní) stánekpuesto (de venta) callejero

barva: hrát všemi barvamiponerse de mil colores

bílý: dát černé na bílémponer negro sobre blanco, poner por escrito

bolavý: dotknout se bolavého místaponer el dedo en la llaga, tocar la herida

cuchat: cuchat nervy komuatacar los nervios, poner los nervios de punta a algn

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

chod: uvést do choduponer en marcha

chválit: chválit až do nebes co/kohoponer (a) alg(n) en las nubes

ježit se: Vlasy se mu ježí hrůzou.Se le ponen los pelos de punta de miedo.