Hlavní obsah

imponer

Vyskytuje se v

lujo: impuesto de lujodaň z přepychu/luxusu, daň na luxusní zboží

silencio: imponer silenciozjednat klid, a algn umlčet koho

directo: ekon. impuesto directopřímá daň

impuesto: impuesto de consumospotřební daň

renta: impuesto sobre la rentadaň z příjmu

valor: Impuesto sobre el Valor Añadido IVAdaň z přidané hodnoty DPH

embargo: imponer embargouvalit embargo

predial: AmeE impuesto predialdaň z nemovitosti

daň: impuesto sobre el inmuebledaň z nemovitosti

paušální: impuesto globalpaušální daň

předmět: objeto del impuesto, hecho imponibleekon. předmět daně

přidaný: impuesto sobre el valor añadido, IVAfin. daň z přidané hodnoty DPH

spotřební: impuesto de consumofin. spotřební daň

vyměřit: imponer pena a algnpráv. vyměřit komu trest

základ: base del impuestoekon. daňový základ

dědický: impuesto de sucesióndědická daň

včetně: impuesto incluidovčetně daně

imponer: imponer silenciozjednat si ticho