Hlavní obsah

impuesto

Podstatné jméno mužské

  • daň, poplatek státu ap.impuesto de consumospotřební daňimpuesto sobre el valor añadido IVAdaň z přidané hodnoty DPHimpuesto sobre la rentadaň z příjmu

Vyskytuje se v

lujo: impuesto de lujodaň z přepychu/luxusu, daň na luxusní zboží

silencio: imponer silenciozjednat klid, a algn umlčet koho

cobro: cobro de impuestosvýběr daní

declaración: declaración de impuestosdaňové přiznání

desgravación: desgravación de impuestosdaňový odpočet

directo: ekon. impuesto directopřímá daň

evadir: práv. evadir impuestoskrátit daň

evasión: práv. evasión de impuestos/fiscal/impositiva/tributariakrácení daně, daňový únik

impuesto: impuesto de consumospotřební daň

renta: impuesto sobre la rentadaň z příjmu

valor: Impuesto sobre el Valor Añadido IVAdaň z přidané hodnoty DPH

embargo: imponer embargouvalit embargo

exención: exención de impuestos/fiscalosvobození od daně

predial: AmeE impuesto predialdaň z nemovitosti

recaudación: recaudación de los impuestosvýběr daní

daň: impuesto sobre el inmuebledaň z nemovitosti

odvod: pago de impuestosodvod daní

paušální: impuesto globalpaušální daň

poplatník: contribuyente de impuestosdaňový poplatník

předmět: objeto del impuesto, hecho imponibleekon. předmět daně

přidaný: impuesto sobre el valor añadido, IVAfin. daň z přidané hodnoty DPH

příjem: ingreso libre de impuestosekon. příjem osvobozený od daní

přiznání: declaración de impuestosdaňové přiznání

spotřební: impuesto de consumofin. spotřební daň

tabulka: tabla de impuestosdaňová tabulka

vyměřit: imponer pena a algnpráv. vyměřit komu trest

základ: base del impuestoekon. daňový základ

dědický: impuesto de sucesióndědická daň

odečíst: deducir de los impuestosodečíst si z daní

progrese: progresión de los impuestosfin. daňová progrese

včetně: impuesto incluidovčetně daně

imponer: imponer silenciozjednat si ticho